web
statistics
PROSJEKTER

Prosjekter 

Innkjøp av utstyr til 2 yrkesskoler på Sri Lanka.

Ved 17 eller 18 års alder er barnhjemsbarna ferdige med sin grunnskole, og de fleste må da også ut av barnehjemmene. For mange av barna som kanskje har hatt hele sin oppvekst i barnehagen blir det en brutal overgang å skulle stå på egne ben. Resultatet har derfor for noen endt i kriminalitet og prostitusjon. Marys Venner har derfor sett behovet for en yrkesutdannelse for å gjøre ungdommene bedre forberedt til yrkeslivet ved at de har lært et fag. Sammen med en tysk hjelpeorganisasjon har de derfor startet en yrkesskole, Seth Sevana Career Development Center i Negombo. Her har de utelukkende jenter som elever. Kursene er av 1 års varighet, og de dekker felter som søm, broderi, gartner og jordbruk, PC-bruk, kokkelære, baking, frisør og skjønnhetspleie. De har nå gjennomført 5 kurs, og etter 3 måneder har 90 % av elevene kommet i lønnet arbeide.

For å få plass for flere barn har Marys Venner gjort avtale med en yrkesskole i Kandy, Don Bosco Technical Institute, om å etablere en linje for hotel- og restaurantdrift. Sri Lanka opplever nå en eksplosiv vekst i turismen til øya. Et problem er mangel på kvalifisert arbeidskraft. Marys venner ser her muligheten til å få mange av sine ungdommer inn i arbeidslivet etter en relevant utdannelse.

http://www.kolbotn.rotary.no/files/cms_userfile/seth_sevana_2_363x204.jpg

Vårt prosjekt er å skaffe utstyr til å opprette nye undervisningslinjer eller utvide eksisterende linjer. På Don Bosco vil det bli innkjøpt utstyr til et storkjøkken på et hotell eller en restaurant. Det vil videre komme en bakerlinje, house keeping og 8 datamaskiner for opplæring i hoteladministrasjon. Kostnaden er ca. 2 mill. lankiske rupies.

http://www.kolbotn.rotary.no/files/cms_userfile/seth_sevana_3_363x204.jpg

På Seth Sevana er det også oppbygging av kokke- og barkerlinje som trenger utstyr. Videre vil det bli innrettet en fullverdig beauty saloon som skal kunne ta inn eksterne betalende kunder. Til en ny sømlinje er det kjøpt inn flere symaskiner. Her har vi oppnådd gode priser gjennom vår nye lokale Rotary partner, RC of Colombo North, som kontrollerer at alt går bra med prosjektet. Også her er prisen på utstyret i overkant av 2 mill. lankiske rupies.

http://www.kolbotn.rotary.no/files/cms_userfile/seth_sevana_1_363x204.jpg

Totalprosjektet er på ca. kr. 190.000,-. Våre klubber bidrar her med kr. 42.000,-. Det største klubbidraget i dette prosjektet kommer fra Sagdalen RK som bidrar med kr. 68.000,-. Distrikt 2260 har i alle våre prosjekter bidratt med 2. – 3.000 dollar, og alle prosjektene har fått Matching Grants fra The Rotary Foundation.

http://www.kolbotn.rotary.no/files/cms_userfile/seth_sevana_4_363x272.jpg


Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...