web
statistics

Summemøte

På vårt siste møte som var programmert som summemøte møtte 25 av 55 medlemmer.

Klubbsaker

I og med at kvelden var viet klubben og dens aktiviteter er de fleste av punktene relatert til aktuelle oppgaver.

*Presidenten purret på vegne av kasserer på innbetaling av kontingent. Fristen var 1 desember og til da hadde 45 av 55 betalt. Restanse 10 medlemmer som bør betale så snart som mulig.

*Det er rapport at flere medlemmer har besøkt de av våre medlemmer som er sykmeldte. Dette er i god Rotary-ånd og er noe vi alle bør tenke på.

* 3 min var ved Inger-Lise T. Hennes tema var tanker rundt generasjoner. Hun hadde nettopp vært barnevakt for sitt 21 måneder barnebarn og merket seg overskuddsenergien hos den lille. Høyt og lavt og

beina gikk som trommestikker, uten stans. Herlig.

Samtidig finnes en aldrende mor (95), åndsfrisk , men fysikken skranter. Kontrastene i livet for en som står midt imellom disse to ytterpunktene gir rom for refleksjon.

*Bjørn KB markedsførte håndlagete julekort fra Sri Lanka. Kan bestilles ved å kontakte ham.

*Medlemsrekrutteringen fortsetter ufortrødent. Komiteen melder at hvis tiden strekker til kan 2-4 tas opp til jul. Våre vedtekter sier at før opptak kan skje skal klubbens medlemmer ha en uke til å vurdere de aktuelle kandidater.

*Vår hjemmeside er nå funksjonell og Sigurd R viste utseendet og hvordan man logger inn. Etter hvert vil stadig mer av informasjonsbehovet dekkes via nettsiden.


*Samfunnsprosjekter denne perioden er ledet av Daad G og hun orienterte om komiteens tanker rund et tilbud til flyktninger og innvandrere. Sammen med en rekke andre organisasjoner i lokalmiljøet foreslår hun at klubben deltar i organiseringen av ”Flerkulturelle søndager i 2016”. Foreløpig er tre søndager merket av for formålet: 170116, 070216 og 140316. Ideen er å starte samtalegrupper som etter hvert kan legge grunnlaget for bekjentskap og vennskap. Rotary vil vurdere resultatene av dette arbeidet før man ser på andre initiativ. Dette prosjektet krever i utgangspunktet personal/medlemsressurser.

 *Inntektsgivende prosjekter. Teamet som ledes av  Bjørn R, med Ine, Yana, Kjell R og Solveig BO hadde sist første møte før klubbmøtet.  De har tatt tak i alle innspill som er kommet fra komiteene, enkeltpersoner og styret det siste året i sin evaluering.

Teamet vil vurdere alle forslag ut fra risiko, ressurser, potensialer og omdømme.

Teamet  mener det er viktig å ikke duplisere andre lokale initiativ og tenke at det ikke blir så aktuelt med internasjonale prosjekter som lokale.

Foreløpig henger vi inne på sykkelløpet som fikk bra respons i fjor. Nå blir det arrangert på nytt nest siste helg i august.

For øvrig ville teamet anbefale å gå videre med følgende forslag/ideer:

·        Arrangement med hotshots. Foredrag, intervjuer, auksjon av ” middag med statsministeren” eller lignende

·        Samarbeid med Oppegård Næringsforum

·        Fotokalender. Viktig å understreke hav overskudd skal brukes til i lokalsamfunnet.

·        Festival. NB de unge i kommunen.

·        Sommerskole i realfag

·        Økt kontingent


Komiteen kommer tilbake med endelig anbefaling.

 *Dugnad relatert til bålhus på Høyås (3 stk) vil bli arrangert på tidlig vårpart.

 Med hilsen

HBC


 
Mitt største øyeblikk i karrièren

18. juni 2017

Mitt største øyeblikk i karrièren

Dagens foredrag 14.06.17:
Dette møtet var i henhold til opprinnelig plan et besøk ved Son Kystkultursenter. Pga av sykdom måtte dette avlyses. Som erstatter fikk vi besøk av Bartosz Piasecki for å snakke om ”Mitt største øyeblikk i karrièren”.

Brunvoll AS - utfordringer og muligheter som eksportbedrift

16. juni 2017

Brunvoll AS - utfordringer og muligheter som eksportbedrift

Dagens foredrag 07.06.17:
Vår mann i Brunvoll AS, Arthur Brunvoll kåserte om ”Utfordringer og muligheter som eksportbedrift”.

14. mai 2017

Referat fra RYLA-seminar + "Fremtidens tannhelse"

Program 10.05.17:
Del 1: Våre RYLA-deltagere: Una Sand, Sergio Daniel Prin Calderon og Sigmund Røtnes Widerberg var invitert til å fortelle om sine erfaringer fra seminaret.
Del 2: Foredrag av Kjell Erik Tonne om "Fremtidens tannhelse".

Polio+ og litt om medlemsutvikling

14. mai 2017

Polio+ og litt om medlemsutvikling

03.05.17:
Vår PDG i D2260 Lena Mjerskaug er et oppkomme av kunnskap om Rotary og har mange ideer om hvordan Rotary kan utvikles lokalt og i distriktet. Lena kommer fra Enebakk Rotaryklubb, jobber i forsvaret og er aktiv på mange plan i vårt distrikt.

7. februar 2016

Intercitymøte

Det siste møtet i vårt program var Intercity møte 4 februar i regi av Ski og Langhus RK. Det møtte 5 av 56 medlemmer fra KRK!
Tittelen på presentasjonen som ble holdt i Ski Kinosenter var: «Samferdsel i Follo – ikke bare Follobanen og E 18!».

Den nye forsvarsplanen

5. februar 2016

Den nye forsvarsplanen

Bjørn Ganger ga oss den 27.01.16 god innsikt i arbeidet med ”Den nye forsvarsplanen”.
Bjørn Ganger er Seniorrådgiver i Forsvaret med utdannelse fra Krigsskolen.

Cubas historie og fremtid

18. januar 2016

Cubas historie og fremtid

Dagens tema den 13.01.16 ved Knut Gysler fra Oppegård RK var Cubas historie og fremtid.

Leger uten grenser

12. januar 2016

Leger uten grenser

Dagens foredrag den 06.01.16 var om arbeidet til ”Leger uten grenser” ved Merete Fjellgard

Hun tok utgangspunkt i selvopplevd opphold over flere måneder i Sierra Leone.

Julemøte i Sofiemyr kirke

23. desember 2015

Julemøte i Sofiemyr kirke

Til Julemøtet vårt i Sofiemyr kirke den 16.12. møtte 31 medlemmer til hyggelig samvær. De aller fleste hadde med seg sin ledsager så vi var totalt rundt 60 personer. Det ble sagt i kirken at dette er jubileum, nemlig 25 års tradisjon.

Planer for Kolbotn sentrum

14. desember 2015

Planer for Kolbotn sentrum

Den 09.12.15 hadde klubben besøk av Anne Holten fra Oppegård Kommune. Hun er virksomhetsleder for Samfunnsutvikling i kommunen.
Foredraget hadde tittelen ” Planer for Kolbotn sentrum”.

Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...