web
statistics
NYHETSARKIV / MØTEREFERATER ROTARYÅRET 2018-2019


MØTEREFERATER

Fra presidentskiftet i juni 2019

Vi hadde et flott presidentskifte i møtelokalet i Kolben. Her en noen glimt fra dette:


Bjørn fikk sin velfortjente Paul Harris påskjønnelse!


Onsdag 29. mai.
Kveldens møte  samlet 21 (53%) av klubbens medlemmer.
Kveldens 3min ble holdt av Klas som innledet med å fortelle at en Rotary logo nå kan lastes ned til mobiltelefonen.
Klas og Hanne skal delta på Rotary Convention i Hamburg  1.-5. juni. Klas fortalte at det er 24.000 påmeldte, inkludert Ine, Inger-Lise og Mona fra vår klubb.
Han fortalte om et mangfoldig aktivitetstilbud med 93 break-out sessions, og lovet et referat fra turen 12. juni.

Kveldens  forderagsholder var Daad Gjerde som snakket om "Libanons rolle i Midtøsten". Dad har et hjem i Norge og ett i Libanon. Hennes tankegang  er norsk, noe som forårsake krasj når hun diskuterer med familie og kjente i Libanon.

Libanon er på ca. 10.400 kv.km, ca tilsvarende Aust-Agder fylke, og har ca 6 mill. innbyggere, av hvilke ca. 3.5 mill. er libanesere. Ca. 2mill. er fra Syria, Palestina, Irak og Armenia. Språkene er arabisk, fransk og noe engelsk. Dette er det eneste lande i Midtøsten der en betydelig andel av befolkningen er kristne. Når du søker jobb er din religion et viktig kriterium. Katolikker står da nederst på ønskelisten. Der er mye frustrasjon blant de unge. Mange ønsker seg til Frankrike, USA, Canada eller Australia.
Landet er preget av korrupsjon. Det er 18 religioner i landet og ca. 20 politiske partier. Utfordringer er at alle ønsker å bestemme. Landet er en slagmark for andre arabiske land, men også et finansielt sentrum for Midtøsten.
Libaneseren øsnker å nyte livet. De har gitt blaffen i politikk og lever i øyeblilkket.
Libanon er også et fritt land, med badstrender, restauranter, nattklubber og man kan drikke alkohol. Kort avstand fra snø og fjell til badestranden og mange kontraster.

Neste møter:
Gjersjøen: mandag Komitemøter
Oppegård: tirsdag Kolbotnvannet – status og veien videre
Kolbotn: onsdag Ny teknologi i energibransjen v/Hogne Fevang

 

Onsdag 22. mai.
Denne kvelden var 19 (48%) av klubbens medlemmer til stede.
Kveldens 3min. var ved Sigurd Aune  som fortalte om sin interesse for fotball og sin lidenskap som Arsenal fan. Han går  ofte i sin Arsenal t-skjorte. Sigurd har alltid vært Arsenal fan og var 17 år gammel da han startet Arsenal fan klubben i Norge, hvor han nå er æresmedlem.

Kveldens fordrag, "Hvordan skapes penger", ble holdt av Øistein Røisland. Han har vært ansatt i Norges bank siden 1997 og er nå analysedirektør.
Øistein  omtalte både historiske forhold og dagens situasjon hva angår penger. Den første kjente mynten er fra ca. 600 f.k. og stammer fra  et område som ligger i dagens Tyrkia.  I 1664 var sedler almen brukt, og  Sverige var først ute. Seddelverdien var knyttet til gullmynter.
I 1946 kom det første kredittkortet "Charg-It", mens det først alment utbrdte kredittkortet ble starten på Diners Club. I 2008 oppstod kryptovalutaen Bitcoin, som betegnes som en særlig risikabel valuta.
Øistein påpekte at penger skal fungere som betalingsmiddel, som målenhet og som verktøy for verdioppbevaring.
Siktemålet for pengenpoliltikken er å oppretholde en stabil pengeverdi og holde konsumprisindeksen på ca. 2%.
Prisstabilitet ble betegnet som det beste bidraget pengepolitikken kan gi for å sikre en stabil økonomisk vekst.


Neste møter
Gjersjøen           Innkommende president har ordet
Oppegård          Kommunesammenslåing: «Hvem skal vi gifte oss med»
Kolbotn              Libanons rolle og utfordringer i Midtøsten. V/Daad Gjerde


Onsdag 15. mai hadde vi komitemøter.


Onsdag 8. mai
Denne kveldens møte samlet 31 (71%) av klubbens medlemmer, inkludert æresmedlemmene Kjell R og Bjørn. Mange hadde også sin partner med.
Helge Bakketun flytter fra Kolbotn til Sandefjord og blir der medlem av Sandefjord øst Rotary klubb fra og med 15. november 2018. Han utnevnes til æresmedlem av Kolbotn RK fra samme dato. Helge takket for årene i Kolbotn RK og minnet oss om  hvor viktig komitearbeidet er for klubbens sosiale vitalitet. 
Presidenten  fortalte om  Jan Baalsrudprosjektet der flere organisasjoner planlegger å plassere en byste av Jan Båaalsrud  ved trappene ned mot Kolbotn torg. Samtidig skal krigsminnemerket ved rådhuset flyttes hit.
KLubben har sagt seg villig til også å delta i innsamlingen av midler til prosjektet. Vi oppfordres til  å delta på spleiselaget på www.spleis.no: minnesmerke over Jan Baalsrud på Kolbotn torg. Dersom hver av oss deltar med kr 250 blir dette ca kr.10.000 fra klubben.

Kveldens fordragsholder var Jan Petersen. Jan var ordfører på Kolbotn i perioden 1984- 81. Han har vært formann i Unge Høyre, i Høyre, og  vært utenriksminister, og avsluttet sin karriære som ambassadør i Wien, Siden har han blant annet ledet Libyautvalget og vært leder av valgobservatørkorpset i Moskva.

 Temaet for Jan's foredrag var «Er verden i ferd med å gå av hengslene?»

Jan ga oss et mangfoldig og innholdsrikt fordrag, under finner du hans hovedpunkter.

Jan innledet med noe positive betraktninger :
Bekymring om atomkrig borte.
Antall mennesker som dør i konflikter har aldri vært så lavt  som nå.
Vi er friskere enn før, færre dør tidlig av sykdom.

 Forandringer som  gir utfordringer i kommende år:

Maktforholdet i verden endrer seg. Eksempel: 7,5 mrd mennesker i verden, mindre enn 1 mrd av menneskene er Europa og USA.
1. I 2050 vil det være 10 mrd mennesker på jorda men veksten er neppe i Europa  og USA .

2.  Klimaforandringer og klimaforhandlinger.

3.  Norges økonomiske avhengighet av omverdenen. VI har klart oss utenfor EU fordi vi kan samarbeide og finne omforente løsninger.         Jan  fremhevet også vår evne til omstilling

4.  Migrasjon: Det er 64 millioner mennesker på flukt p.g.a. politisk uro, krig/forfølgelse, klimaforandringer..

5.  Terrorisme,  eksempelvis dilemmaet omkring barn av IS som fortsatt har foreldre, samt IS barn som ikke har foreldre..

6.  Frustrasjonen i vår del av verden forårsaket av  åpne grenser og globalisering –  også pkt 4.

7.  Våre vestlige verdier er under press, også internt i Europa.

8.  India/Pakistan – har som atommakter ikke vært i alvorlige væpnede konflikter - har slike våpen vært displinerende?

Jan P  påpekte av 80% av vår handel går til EU landene. De fleste EU landene er våre Nato allierte. Hvor hører vi hjemme? Hvem er våre venner?  Situsjonen omkring Brexit kan svekke både EU og Europa.

Neste møte 15. mai:
Gjersjøen Rotary                          Lauren kommer på besøk
Oppegård Rotary                          Besøk i Operaen
Kolbotn Rotary                              Komitemøter

             

                Nyutnevnt æresmedlem, Helge, takker for seg i Kolbotn RK.


Onsdag 1. mai hadde vi ikke et møte.

Onsdag 24 april
Det første møtet etter årets sene påske samlet 22 (55%) av klubbens medlemmer.

Vi blem minnet om at det blir dugnad i sansehagen på Høyås 29.4. Bjørn og Rein deltar fra vår klubb, men har du lyst til å delta er det bare å møte opp kl. 1030.

Kveldens 3 min ble holdt av Anders Berger som omtalte IS-tilsluttede kvinner i Syria som er norske statsborgere med barn som vil returnere til sitt hjemland. 
I Norge er det straffbart å være tilsluttet en terrororganisasjon som IS, strafferammen er 6 år.  Denne loven er spesiell for Norge.

Ønsker vi å bruke ressureser på å hente hjem personer tilknyttet IS? Er dette forskjellig fra å hente hjem personer tatt for narkotikasmugling eller drap i utlandet? 
Anders mener at kvinner som vil hjem med sine barn må stilles for retten. Barna, som er uskyldige, må vi ta hånd om. 

Kveldens foredrag ble holdt av Ove Gundersen som fortalte fra en reise til Peru - Inkaenes land.

I 2018 reiste familien til Peru. Reisen gikk til først til Lima, så til Arequipa, Puno (ved Titacacasjøen) og så til Cusco (Inkaenes hovedstad) og flere andre steder men disse stedene ble spesielt omtalt.

Ove hadde mange fine bilder fra turen og det var tydelig en opplevelsesrik tur.

Lima, hovedstaden i Peru. er landets største by med 8,4 mill innbyggere. Her besøkte de arkeologiske bygninger og ble introdusert til gammel byggekunst.

Arequipa ligger i Andesfjellene, ca. 2300 meter over havet, ved foten av vulkanen Musti.
Der finnes verdens minste kameler, som kalles Vikunja, med en skulderhøyde mellom 70-110 cm.
Puno ligger ved Titacacasjøen. som ligger mellom Peru og Bolivia, 3812 moh. Her er de kjente Sivøyene en turistattraksjon. Sivøyene er laget at totorasiv. Når man går på øya beveger den seg.

Cuzco var hovedstaden og det kulturelle og religiøse sentrum i inkariket. Soltempelet Qurikancha var byggverket med størst politisk og religiøs verdi. Her er også Machu Picchu som står på UNESCOs liste over verdensarven.
Her kan du lese mer om stedet: https://snl.no/Machu_Picchu

Neste ukes møter:

Mandag             Gjersjøen           Polio ved vår professor Bjørn Olav Rosseland

Tirsdag               Oppegård          Polio nok en gang: Bjørn Olav Rosseland

Kolbotn              1. mai  - ergo ikke noe møte.

 Hugo minnet om møtet 8. mai. Da kommer Jan Petersen og prater om det politiske liv i Europa (antagelig blir det temaet).
  Sigurd foreslår at vi etter møtet 8. mai samles på  O’Learys.


Onsdag 3. april
Kveldens møte samlet 21 av klubbens medlemmer.
Møtets 3min ble holdt av Hanne som minnet oss om å være aktive når vi ser en person falle om. Hun påpekte viktigheten av å ringe 113 og å sørge for at hjelpen kommer fram - ikke stå bare å se på når en person trenger medisinsk hjelp. Vær heller ikke redd for å utføre hjertekompresjon. Klikk på følgende lenke om du er i tvil om hvordan hjertekompresjon skal utføres; 
                                  https://nhi.no/forstehjelp/illustrasjoner/tegninger/hjertekompresjon/

Kveldens hovedforedrag om Oppegård næringsforum ble holdt av Jarle Ørnebo som er styreleder i forumet. Ørnebo erstattet  forumets adminsitrative leder Morten Pedersen som  måtte melde forfall.

Jarle forklarte om rollen Oppegård Næringsforum (ONF) har i lokalsamfunnet. Det er et som snakker det lokale næringslivets sak. - «vi ønsker næringsvekst». Medlemmene er generelt små -  men også  noen større selskaper. De fleste fungerer med hjemmekontor.  ONF støtter støtter også medlemmene når de ønsker sparring eller råd. ONF blir tatt med på råd av kommunenes politiske og administrative organer.
Nettverksmøter: hver måned inviteres det til frokostmøte «uten fast agenda». Alle presenterer seg innledningsvis på 1-2 minutter. Hensikten er å møtes og å bygge relasjoner. 

OPN for Oppegård eller Follo regionen? Stort eller lite? Vi diskuterer dette og hvordan vil skal oppnå det nødvendige lokale  engasjementet. «Hva er vår rolle» er på agendaen.

Førstkommende møter:

Gjersjøen Rotary: Ryla kandidatene forteller om sitt lederseminar
Oppegård Rotary :Peismøter
Kobotn Rotary:  Egoforedrag v/Henrik Pedersen og yrkesforedrag ved Mariann Nornes


Onsdag 27. mars
Presidenten kunne ønske 26 av klubbens 47 medlemmer velkomne til kveldens møte.
Eivind hadde kveldens 3min og ga oss en interessant orientering om sitt Karibiencruise med Harmony of the Seas. 
Litt om skipet: Kostet 10 mrd å bygge, 10 millioner arbeidstimer, veier 227 tusen tonn dødvekt, 362 meter lang, 60 meter bred, 16 dekk, 25 knop som maks. fart, 5479 lugarer, 6309 passasjerer, 2002  mannskap. Brødmaskin som lager 4000 brød i timen, 220 kokker, 25 serveringssteder, 37 barer osv. Summa sumarum: det ble en god ferie.

Kveldens foredragsholder var Geir Amundsen som er sjefsingeniør  ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM har blant annet som jobb å etterse PST og etteretningstjenesten.
NSM NorCERT er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) - Norges nasjonale CERT* og cybersenter. Her håndteres alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. NSM NorCERT er den viktigste arenaen for IKT-samarbeid og et nasjonalt samlingspunkt, og en koordinerende enhet for IKT-sikkerhetshendelser, dedikert til cybersikkerhet og hendelseshåndtering.

Kommende møter:

Gjersjøen           mandag 1. april              Besøk Fridtjof Nansens Institutt
Oppegård          Tirsdag 2. april                Hvorfor ble jeg verdensmester v/Ine
Kolbotn              Onsdag 3. april               Oppegård Næringsforum – litt om det lokale forretningsnettverket.  Ved Adm.leder Morten                                                                                  Pedersen

Onsdag 20. mars
Kveldens møtet samlet 22 av klubbens medlemmer.
Mona holdt kveldens 3min. som omhandlet kvinners situasjon i Equador.  Mona hadde sette en repotasje fra landet der voldtketsoffere havner i fengsel i kanskje 40 år mens overgriperene går fri. Abort ansees som drap på det ufødte barnet. Selv ved spntan abort kan kvinner anklages for  drap på ufødt liv.

Kveldens hovedforedrag var ved Tage som fortalte fra sintt yrkesliv og om nylig deltakelse på et interessant kurs i offentlig regi.

Møter kommende uke:
Gjersjøen                         Hva betyr samfunnsansvar for Schibested Media Group?
Oppegård                        Follobaneprosjektet
Kolbotn                            Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Fint om vi kan gå til O’Learys etter møtet!


Ondag 13. mars.
Kveldens møte samlet 17 av klubbens medlemmer.
Hugo holdt kveldens 3min. og omtalte klubbens medlemsutvikling; vi var 58 medlemmer for 2-3 år siden, nå teller vi 47 medlemmer. Ingen grunn til panikk siden klubben fungerer og fremmøte prosenten har økt. Hugo fremhevet at møtelyst er viktigere enn møteplikt. Nye medlemmer er viktig, men må først inviteres med på et møte  før medlemskap diskuteres. Opptak av nye medlemmer bør legges til fesarrangementer. Mål for medlemsutvikling frem mot sommeren bør være 3 nye medlemmer.

Dagens hovedtema:
NETTVERKSBYGGING, ved Solveig, Morten og Hilde

 1. Hilde redegjorde for forskjellige modeller for nettverksbygging som Solveig, Morten og Hilde hadde sett litt på.
  1. Rotary District 2260’s tilbud om ROTARY BUSINESS NETWORK – Rotary Business Network Østfold/Follo
  2. Mortens erfaring fra Rotary i Australia
  3. Oppegård Næringsforum

    2. Hilde viste fra Rotary Business Networks presentasjoner fra flere møter det siste året. Det er usikkert hvordan dette er promotert
        som nettverksbygging generelt for medlemmene i vår klubb, men det er flere fra vår klubbsom har deltatt på disse møtene.

 1. Etter presentasjonen under punkt 2, ble medlemmene i klubben oppfordret til å diskutere seg frem til om klubben burde arbeide med nettverksbygging, og på hvilken måte. Vi hadde på forhånd delt møtedeltakerene slik at vi fikk tre grupper á ca. 6 medlemmer. Medlemmene ble oppfordret til å velge en hovedansvarlig for å rapportere i plenum etter ca. 15 minutter. 
 1. Oppsummering i plenum

      a. Klubben vil arbeide med lokal nettverksbygging.
      b. Vi bør ikke skille mellom hvorvidt vi er yrkesaktive eller ikke. Alle har noe som kan være nyttig for andre
          medlemmer i klubben.
      c. Kompetansen i klubben har vært sterkt undervurdert og det har vært lite fokus på dette. Vi har medlemmer som har mye som kan
          deles i et nettverk:

                                                                i.      Yrkeserfaring – dagens arbeidsplass – tidligere arbeidsplass
                                                              ii.      Deling av eget nettverk/kontaktnett
                                                             iii.      Rådgivere for hverandre i yrkessammenheng /mentorer

  1. Vi bør sette av mer tid på møtene når vi vil arbeide med nettverksbygging

                                                               i.      Vi kan kikke på modellen fra møtene i Råde for gjennomføring av slike møter.
ii.     Kanskje kan vi tenke på ny struktur på møtehyppighet, eller åpne for deling av møtene slik at de som ikke
        delta lengre enn 1 time kan forlate møtet etter denne tiden.

                                          Vi må være åpne for å tenke nytt mht. tidsbruk på klubbmøter. Det bør være møtelyst og ikke møteplikt som
styrer deltakelse på klubbmøtene.

  1. Vi bør starte nettverksmøter med  yrkesforedrag fra medlemmene (eller eksterne) og deretter åpne for speed-dating.
 1. Veien videre

       Medlemmene ga Solveig, Morten og Hilde en ubetinget «ordre» om å sette i gang nettverksbygging i klubben. Rotary Business
      Network i distriktet kommer som et tillegg/påbygging på vårt eget.


Ondag 6. mars hadde vi en vellykket torskeaften i restaurant "Tårnhuset" på Kolbotn.

Onsdag 27. februar.
Temaet for kveldens møte var "Klubbens digitale plattformer", og 25 av klubbens medlemmer deltok.
Klubbsekretæren (Hilde) orienterte om Medlemsnett som klubbens administrative digitale plattform. Medlemsnettet er også klubbens medlemsarkiv og inneholder også oversikter over klubbens komiteer. Medlemsnettet blir i kommende år et sentralt hjelpemiddel for klubbens medlemmer.
Web-redaktoren (Harald O.) orienterte om klubbens nettsider. Etter ett serverkrasj i fjor mistet vi en vesentlig del av klubbens gamle referater, men mye av dette ble gjenfunnet takket være bistand fra Rotary's sentrale IT-medarbeidere. 
For å unngå et tilsvarende problem er nettsidenes lay-out  endret.  Nettsidene skal nå derfor trygt kunne fungere som et arkiv for klubbens aktiviteter.
Det er også aktuelt å lage et fotoalbum ved hjelp av klubbens nettsider. Klubben har fungert siden 1982 og det ligger sikkert mange gode bilder  i våre medlemmers fotosamlinger som fortjener å bli gjordt tilgjengelige for klubbens øvrige medlemmer. Mere om dette følger siden.
Cico (Eiwind) orienterte deretter om klubbens Facebook grupper. Klubben har både en åpen og en lukket Facebook gruppe. Den lukkede er bare åpen for klubbens medlemmer og er også gruppen med mest aktivitet. De fleste av klubbens medlemmer er nå registrert som brukere.   Den åpne gruppen er  primært ment å presentere klubben for andre Facebook brukere.


Onsdag 20. februar. 
Denne møtekvelden ble disponert til komitemøter.

Onsdag 13. februar 2019
Denne kvelden var 23 (54%) av klubbens medlemmer til stede på møtet.
Presidenten åpnet møtet på sedvanlig vis. Han fortalte at Ine og Stein Erik har startet på RLI kurs – lederskapstrening – som er tilgjengelig for alle som ønsker seg ledertrening, og var veldig fornøyde med første møte. Det gjenstår to møter. 
Stein Erik ga nyheter om prosjektet som samfunnsgruppa er involvert i - landhandleriet på Høyås. Fire medlemmer har meldt seg som prosjektdletakere på dagtid. Vi avventer klarsignal fra Høyås som er i dialog med byggavdeling i kommunen vedrørende rivning av vegg.

Kveldens 3min ble gitt av Unni W., og omhandlet gjenbruk.Unni synes det  galt å kaste solide og brukbare møbler. Bedre om andre kan ha nytte av disse. Hun la ut skjenk og spisebord på finn.no. Utfordringen var å prise dem riktig. Hva er riktig pris? Prisingen gjenspeiler følelser og eierforhold, det å tjene litt  penger eller er det godt å bli kvitt  gamle møbler? 

Man vet at man har priset lavt når mange ringer.  Unii opplevde at det var  mange tilbydere på finn.no og at få kjøpere svarte på annonsen - selv ikke når prisen ble satt ned. Til slutt ble møblene gitt bort - lykkelig slutt. Både skjenk og bord har fått nye eiere.

Kveldens foredragsholder var professor Inger Skjelsbæk som snakket om "Refleksjoner omkring 2018 Nobels Fredspris og nedrustning". 
Inger er psykolog, fredsforsker, voldsforsker og professor i kjønnsforskning. Gjesteforeleser v/London Economics, Berkely i California og vararepr. i Nobelkomiteen.
Inger fortalte at dette temaet også ble vurdert i sammenheng med Nobelprisen i 2018, noe som var utenkelig for 10-15 år siden. Denis Mukwege (lege i Den demokratiske republikken Kongo) og Nadia Murad (tilhører Jesidi-minoriteten i det nordlige Irak) fikk prisen, Denis som hjelper og Nadia som offer. Hver på sin måte har de bidratt til at seksualiserte overgrep i krig bli synliggjort slik at gjerningsmennene kan bli stilt til ansvar.

Begrunnelsen for  denne Noblesprisen finnes her: https://www.nobelpeaceprize.org/no/Nobels-fredspris-for-2018 
Seksuelle overgrep i krigstid er: voldtekt, seksuelt slaveri, påtvunget prostitusjon, påtvunget graviditet, sterilisering. Det er et stort engasjement for å bekjempe seksuelle overgrep i krig men det er vanskelig å stoppe. Inger snakket mye om hvordan denne formen for vold har blitt forstått og brukt i krigføring og henter fram eksempler fra bl.a. 2. verdenskrig, krigen i Bangladesh i 1972, krigen i Bosnia i 92-95. I Bosnia klarte man å dokumentere  slike krigsforbrytelser. Det ble derfor større oppmerksomhet omkring disse hendelsene, og det ble etablert krigstribunaler. Skyldige ble dømt.

Det foreligger også en FNs resolusjon «Sanksjoner mot land som har tillatt å praktisere seksuelle overgrep i krig».

Professor Inger Skjelsbæk

Onsdag 6. februar 2019

Keldens møte samlet 25 (50%) av klubbens medlemmer.
Møtets 3min måtte dessverre utgå.
Kveldens hovedpost var egoforedrag ved  to nye medlemmer,  Hanne Bjørnå Berntsen og  Mariann Nornes:

Hanne er født og oppvokst på Kolbotn, og gikk på Kolbotn barneskole og Ingieråsen ungdomsskole.

Hun drev mye med idrett i oppveksten, både om vinteren og sommeren. Hanne har gjennomført ca 250 fallskjermshopp og deltatt i terrengritt.
Hennes tøffeste opplevelser var å få astma 17-18 åring, og å miste sin mor i 1999.
Datteren Ina, 25 år, studerer til sykepleier. og sønnen Vegard, 19 år, studerer HR/personalledelse på Kristiania Høyskole. Han skal dessuten delta på årets Rylaseminar.
Hanne er utdannet som diplomøkonom BI, og har 2 masterprogram fra BI- i investering og finansiering samt i international management. Hun har hatt lederjobb siden slutten av 90 tallet - stort sett bank, men også 6 år i livsforsikring og 6 år i administrasjon i Manpower. Hanne er i dag daglig leder i Handelsbanken på Kolbotn, og sitter bl.a. i styret i Oppegård Næringsforum. Fritiden brukes mye på hytta på Sjursjøen eller i Sandefjord.

Mariann er oppvokst på Valderøya. Veldig aktiv oppvekst. Sang i kor, spilte håndball og volleyball, men satset særlig på håndball fra 14-15 års alderen til hun ble 25. Hun ble tidlig datainteressert og fikk  som tenåring en Commodore 64 datamaskin. Med denner lærte hun seg å programmere i Basic. Hun  ble udannet ved BI i Ålesund, flyttet til Oslo i 1990 og begynte med jobb i American Express. Deretter fulgte noen år i England. Hun har siden vært ansatt i Computerland, IBM og  Keysteps AS.  Mariann ble i 2019 med på å starte  "It's Fun" - et eget selskap.
Mariann liker å konkurrere og løper bl.a. maraton og er rangert som nr. 20 i «seniorgruppa» i Norge!  Hun har seilt Bergen Shetland t/r i 8 år, og liker vinteridretter som snowboard og langrenn.. For to år siden gikk hun Svalbard på tvers.

Mariann er gift med Svein, og har to sønner, Stian på 22 og Mathias på 19.

             Mariann (til venstre) og Hanne.Neste ukes møter:
Gjersjøen           Mandag                           Bedriftsbesøk, Arcus
Oppegård          Tirsdag kl. 1830           "Det grønne skiftet" og norsk landbasert vindkraft".
Kolbotn              Onsdag kl. 1900            Prof. Inger Skjelsbæk: Refleksjoner rundt 2018 Nobels fredpris og nedrustning.

 Onsdag 30. januar 2019

Kveldens møte samlet 24 klubbmedlemmer ( 50% av medlemmene).
Inge Lise hold møtets 3min der om fortalte om at hun hadde oppdaget el-sykkelen.
Egentlig hadde hun ønsket seg el-sykkel for 5- 6 år siden men det ble da komplisert. Vurdereringer hit og dit gjorde at det ble vanskelig å bestemme seg - en vanlig sykkel ble valgt. I høst ble hun pensjonist og bestemte seg nå for å kjøpe el-sykkel. Denne gangen gikk hun bare inn i butikken, ba om en el-sykkel og kjøpte den. Ingen forutgående vurderinger. Hun traff en hyggelig selger, fikk nyttige råd og er i dag en meget lykkelig eier og bruker av el-sykkel. Kanskje ikke så mye sykling på vinterføre ,men FØR snøen kom, var sykkelen i bruk hver dag. Hun nyter bl.a. at det har blitt en glede å sykle i oppoverbakker. Hun ser også en lyst på fremtiden: Hvis balansen blir et problem for bruken av en to-hjuling så finnes det elektriske 3 hjulinger!

Møtets hovedforedrag "Nordre Follo og Oppegård i 2019 " ble holdt av Ordfører Thomas Sjøvold
Vi får ny kommune fra 2020 når Oppegård og Ski går sammen til Norde Follo kommune. Antallet folkevalgte  går fra 72 til 47, driftsbudsjettet blir  på 4 mrd, det blir 150 IKT systemer, 110 rammeavtaler, 60.000 innbyggere og 4500 ansatte.
Vi har i dag 229 forskjellige kommunale tjenester og flere kommer til, blant annet på omsorgsiden (rus, psykiatri og eldreomsorg).
Her blir storkommunen viktig da det blir bredere kompetansetilbud hva angår tjenester, noe som er viktig for rekruttering og arbeidsmiljø.
Vår store utfordring er den skjeve aldersfordeling i befolkningen, med en voksende andel eldre. Vi må ta vare på de eldre.
Konsekvens av sammenslåing er gevinstrealisering: vi må ta ut ca. 140 millioner i 2019/2020.
Vi skal være en bærekraftig kommune og kommuneplanen baserer seg på FNs bærekraftmål.
Til høsten er det et historisk valg (8-9.9.) da vi skal velge 47 medlemmer til kommunestyre i Nordre Follo kommune. Det blir formannskapsmodell med hovedutvalg.
Noen konkrete kommende endringer:

- 16 veier får nye navn i Oppegård fordi samme veinavn brukes i Ski.

- Skolene skal oppgraderes

- Ny svømmehall i sentrum (antagelig).
   Man ser behovet for å ha et sentrum som aktiverer og tiltrekker publikum hvilket bl.a. vil styrke det lokale næringslivet (butikker,
   restauranter, osv) og dermed gi berdet og attraktivt tilbud til beboerne på Kolbotn/Oppegård.

- 1447 parkeringsplasser i sentrum

- 72 omsorgsboliger, utbygging av Greverud sykehjem

 Foredraget  utvidet vår kunnskap om hva som skjer i kommunen og inviterer til engasjement i vårt lokalmiljø.
Takk til Thomas Sjøvold.

 Møter neste uke
Gjersjøen Rotary
4.feb. 2019, kl 1930: Placebo og Nocebo. Krefter vi må regne med.

Oppegård Rotary
5.feb. 2019, 1830: Fra selvlidelse til selvledelse.
Kåseri om det musikalske mennesket.

Kolbotn Rotary: Egoforderag ved Hanne B. Berntsen og Marian Nornes.


Onsdag 23. februar

Denne onsdagskvelden var 25 personer (50% av medlemmene) tilstde på møtet.
Kveldens 3min ble gitt av Hilde Thømte som brukte anledningen til en kort yrkespresentasjon. Hun mente at det kan gå lenge mellom egoforedragene og at det er nyttig å minne hverandre  om verdien av nettverk - som også blir tema på et senere møte.

Hilde har bransjeerfaring fra olje & energi, emballasje/dagligvare, telecom som konsulentvirksomhet. Hun har funksjonserfaring fra salg B2B, marketing, innkjøp / supply chain og HR på nivå som spesialist og leder.
Hilde nevnte at  hun er veldig opptatt av mennesker, relasjoner, systemer/prosesser – hvordan vi samhandler og hvordan vi inspirerer og motiverer. Hun er nå partner i management consulting selskapet North Consultants som har rådgivning ved omstilling (change management, transformation mgmt), rekruttering/headhunting, HR taktiske verktøy som karriererådgivning/outplacement samt utleie av ressurser (management for hire, spesialister).
Hilde synes det er veldig motiverende å hjelpe voksne som har mistet jobben sin å finne ny jobb. Hun treffer mange 50+ som trenger litt hjelp til å komme i gang igjen i en ny jobb som man vil være tilfreds med. Kjenner du noen så er det helt uforpliktende å ringe henne for en prat.  

Kveldens hoveforedrag, "Multippel sklerose før og nå"  ble holdt av Elisabeth Gulowsen Celius som er professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO. 

Elisabeth er nevrolog, jobber på Ullevål sykehus. Multippel sklerose (MS) er en nokså vanlig sykdom. og har vært kjent i ca 150 år.  MS er en kronisk sykdom i nervesystemet (hjerne og ryggmarg). Symptomene skyldes inflammasjon (betennelsesforandringer) i avgrensede områder av hjernen og ryggmarg (plakk). Disse forandringene medfører at isoleringen omkring nervetrådene, den såkalte myelinskjeder  i sentralnervesystemets hvite substans, men også i den grå substans (i storhjernen, lillehjernen, hjernestammen) blir ødelagt, og nervetrådene ødelegges. Dermed kan signaler fra hjernen til f.eks. øyemuskler, armer, ben og blære ikke komme frem, og organfunksjonaliteten reduseres.

Vi vet ikke hvorfor MS oppstår, men et samspill mellom arvelige og miljømessige faktorer er sannsynlig. De fleste er mellom 20-40 år når de får symptomer, flest kvinner (2:1). Tidlig behandling kan begrense sykdomsutvikling. De medisinene som brukes hemmer immunforsvarets angrep på myelinskjeden, og er oftests kraftige betennelsesdempende stoffer. Ved å dempe betennelsesreaksjonen begrenses ødeleggelsen av myelin. På denne måten kan utviklingen av sykdommen bremses. Det foregår mye forskning på behandling av MS, og  mange nye, effektive, medikamenter er blitt tilgjenglige i løpet av de siste årene.
Elisabeth ga ytterelig informasjon om moderne medisinering for MS. Dersom du ønsker videre informasjon er denne lenken nyttig:

 https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/multippel-sklerose-oversikt/?page=6

Møter denne uken:
Gjersjøen, mandag 1930             Egoforedrag av Tormod Strand
Oppegård, tirsdag 1830               Allsang / Kulturkveld v/ORK kvartett
Kolbotn , onsdag 1900                 Ordføreren kommer og gir status på Nordre Follo kommune prosjektet

 

Onsdag 16. februar.

Kveldens møte samlet 33 (73%) av klubbens medlemmer.

3min ble hold av KJell Syversen som snakket om  det å foreta et valg. Dette kan være problematisk fordi det foreligger fler alternativer hvert med gode argumenter. Hans dilemma var valg av bil  - som for hans del  bød på tre alternativer.

Kveldens fordrags ble holdt av Tone Birkemoe som er proessor i entomologi (læren om insekter) ved NMBU. Tone snakket om "Biometrikk, klimakontroll, nålstikk og hurtigtog – naturen lærer oss hvordan". Biometrikk kan også oversettes til Bioherming. Ordet «Biomimetikk» betyr «Menneskeskapte prosesser, forbindelser, utstyr eller systemer som imiterer naturen. Med andre ord kan vi med dagens teknologi og viten utvikle materialer som kan kopiere egenskaper vi observerer i naturen» (http://www.nanoconcept.no/biomimetikk.html ).
Ønsker du å kikke nærmere på dette anbefalese følgende lenke 
https://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action.

Kommende møter:
Gjersjøen mandag kl. 1930: Byggbesøk på det nye nasjonalmuseet på Vestbanen. Møtested: Informasjonssenteret
Oppegård tirsdag kl. 1830: Kan vi la Humla suse? v/Sturla Kristoffer Naas Johansen         
Kolbotn onsdag kl. 1900: Prof. Elisabeth Gulowsen Cellius: MS før og nå 


         Tone Birkemoe forderar om biomimetikk.

Onsdag 9. januar 2019.

Det nye årets Rotarymøter ble innledet med pot luck.  Som ved slike tidligere arrangement hadde hver medbragt egen mat som bidrag til en felles  servering. Dette ble igjen en flott sosial anledning med god tid til samtale og til å bli bedre kjent med hverandre. Kameratskapskomiteeen påskjønnes for et flott gjennomført arrangement
Bilder fra kvelden:


Onsdag 19. desember 2018 hadde vi vår julemøte i Sofiemyr kirke. Den foregikk i tradisjonelle former med kaffe. julekake og påfølgende utlodning. Etter kaffen samlet vi oss i kirken  til en juelavsluttning  forrettet av Einar. Den gruppe flotte OPUS ungdommer sang for oss og fikk overrakt de ca. kr 7000 som kveldens lotteri hatt innbragt. 


Noen glimt fra  Julemøtet.En lenke til en video  av jentene fra OPUS:
 
https://www.facebook.com/monaringstad.mjelde/videos/2462371883778229/

Problemer med lenken? - gå til klubbens lukkede FB side.

Onsdag 12. desember 2018
Kveldens møte samlet 18 (43%) av klubbens medlemmer. 
Innledningsvis varStein Erik auksjonarius for slag av resterende bilder var høstens kunstsalg. Fortjenesten går til Burkina Faso prosjektet. 
Deretter overrakte presidenten æresmedlemskapsnålen til Harald S.

Kveldens 3 minutter  ble holdt av /Harald S.  Han påpekte at salg av bolig  kan være en farlig sak hvor du kan risikere store krav p.g.a «mulige mangler» hvis du treffer den "rette" kjøperen, samt også mindre seriøse krav. Særlig kan dette oppstå når kjøperen har betalt  for dyrt og så forsøker å redusere kostnaden ved å få  refusert  penger på andre måter..
Harald fortalte om en sak som begynte med krav på 3,2 mill, men ble redusert til  1,6 mill.  Saken gikk til tingretten der kjøper tapte på alle punkter. Siden begge partene hadde overdragelsesforsikring  ble saksomkostningen dekket av forsikringsselskapene,

Kveldens fordrag om «Et enklere helse Norge"  ble holdt av Bodil Rabben som er divisjonsdirektør i direktoratet for e-helse.

Bodil er oppvokst i Oppegård og har bachelor i Data Engineering fra Bergen. Jobbet 29 år i Datalogic (Cap Gemini). Nå arbeider hun som direktør i direktoratet for e-helse.

E-helse direktoratet har som funksjon å medvirke til  digitalisering av den nasjonale styring av helsetjenester. Journalsystemer må snakke sammen for slik å få bedre flyt i helsetjenesten. Felles utfordring krever felles løsninger (vi har ikke råd til noe annet)

En primær driver er eldrebølgen. Det anslått at vi vil ha behov for 40% flere helsearbeidere i 2040. Det betyr at vi må standardisere, Mennesker ønsker selv å forstå, vurdere, mestre sin egen sykdom. Ergo må all tilgjengelig helseinformasjon være kvalitetssikret. Bodil jobber nå med Stortingsmelding 9. For videre informasjon kikk på helsenorge.no

VELKOMMEN TIL JULEMØTE 19. DESEMBER. Du har vel meldt deg på?

Onsdag 5. desember

Dette møtet ble innledet av presidenten som presenterte flere klubbsaker.

1                  Leder av medlemskomiteen (Hugo) omtalte rekruttering av nye medlemmer. Vi har 53 medlemmer inkl. æresmedlemmer. Rekrutteringsarbeidet kan ikke overlates til medlemskomiteen alene. Det er alles ansvar å invitere potensielle medlemmer til møter.Hugo kontakter fadderne – forslagsstillerne.

2                Hugo har deltatt på medlemsutviklingsseminar. Mange klubber sliter med rekruttering. Viktigst at alle trives i klubben, men samtidig viktig å vurdere alder ved rekruttering. Bruk ditt nettverket til rekruttering,  inviter med deg personer du mener kan passe når vi har ordinære møter. Ikke stress møteplikt, skap heller møtelyst. Satsing på lokale prosjekter.

3               Æresmedlem Bjørn Lunde fikk tildelt medlemsnål.4                

 4          Presidenten informerte om invitasjonen til å støtte Delta. Han viste til vedtak fra 2 år tilbake om at enkelpersoner kan delta om de ønsker. Hans M Enger er kontaktperson.

5                 Klubbstyret har  hatt møte med representanter fra Høyås. De ønsker støtte fra klubben i forbindelse åpning av ny butikk for beboerne. Ca. 80% er demente og man ønsker muliggjøre kjøp av passende varer. Dette er i planleggingsfasen og trenger hjelp på et eller annet tidspunkt. Klubbstyret  ba om næremere konkretisering av behovet for hjelp, men understreket at vi er interessert i å støtte. Styret antar at vi kan bistå prosjektet med for eks. planlegging. Dersom noen i klubben føler de kan bistå, ta kontakt med styrer og orienter Presidenten.

6                 Vi lanserer spleis hvor beløpet går til Høyåsprosjektet. Informasjon kommer.

7                 Grasrotandelen: Vi har nå kr 1000 på kontoen. Husk å registrere deg for grasrotordningen knyttet til KRK. Du kan gjøre det på nettet eller der hvor du spiller på Lotto.

8                 Julemøte om to uker (nå 1 uke): Husk å ta med gaver som kan loddes ut og kontanter til å kjøpe lodd.

Kveldens 3 minutter ved holdt avPer Sverre som diskuterte Rotary som yrkesorganisasjon. Han tok utgangspunkt i programmet som bl.a. beskriver yrkeskodeks og hva som forventes av meg. Det å gavne andre er viktig.

Kveldens foredrag ble holdt av Bjørn Olav og omhandlet Rotarys arbeid for  poliosaken.
Bjørn fikk poliomyelitt som 2 åring. Polioviruset overføres mellom mennesker via infisert mat, vann eller spytt. Som smittet er man smittebærer i 8 uker. De fleste får ingen, eller svært lette, symptomer. Færre enn 1% får lammelser. Dessverre kan sykdommen komme tilbake når man lir eldre. Artrose og autoimmune lidelser er tilstander som kan oppstå.

Rotarys poliprosjekt startet i 1978 ved at 6 mill barn i Filippinene ble poliovaksinert. I 1989 ble Polio Plus programmet lansert som et samarbeid mellom fem partnere: Rotary, WHO, CDC, Unicef og Bill Gates. Norge en av seks hovedbidragsytere i prosjektet. 
Det fantes flere varianter av  polioviruset. Fra og med  2014 er bare Type1 virus påvist. Gjennomført vaksinasjon gir beskyttelse i 10 år .


Onsdag 28. november hadde vi ikke møte. I stedet hadde vi, fredag 30. november, et vellykket rakfisk slag hjemme hos Eileen og Einar. Det var i år 20 års jubileum for dette arrangementet. Vi takker vertene for deres gjestfirhet!

Onsdag 21. november

Kveldens 3min ble holdt av Sigurd Røisland  som diskuterte heraldikk i forbindelse med forlsag til kommunevåpen for den kommende Nordre Follo kommune. Sigurd presenterte de åtte forslagene som innbyggerene  har kunnet stemme på. De resulterende tre finalistene går videre til en kommunal fellesnemd som skal foreta det endelige valget. Sigurd skisserte føringer som forligger for valg av kommunevåpen, og registrerte at disse kriteriene  ikke ble fulgt da hans hjemkommune (Nissedal) i sin tid valgte 3 røde nisseluer i kommunevåpenet.

Kveldens foredragsholder, Torstein Wremer, ble introdusert av  Eivind Wremer. 
Torstein er nå pensjonist etter å ha solgt sitt tannteknikerfirma. Dette gir mer tid til fotografering. Denne interessen har ført til at han har vunnet NM tittel i naturfotografering . Vi fikk glede av  noen av resultatene fra hans fotointeresse under kveldens møte. For å få tatt så flotte bilder av fugler- fra kjøttmeis på foringsplassen til kongeørner i slåsskamp  -  er det mye venting og stor tålmodighet. Flere av fuglene han viste bilder av er sjeldne arter som, i Norge, bare har vært observert på Sørlandet. Vi kom tett på de mange fugleartene vi har i vårt nærmiljø. Det ble en meget fornøyelig og interessant reise i vår fugleverden.

Neste uke er det ikke ordinært klubbmøte, men rakfiskaften hos Einar.

Gjersjøen R.K. har bedriftsbesøk
Oppegård R.K har peismøte

Onsdag 14. november ble det avholdt komitemøter.

Onsdag 7. november
Kveldens møte samlet 23 (56%) av klubbens medlemmer.
Inger-Lise Rødseth holdt kveldens 3min.
Hun var inspirert av at det er 100 år siden 1. verdenskrig sluttet. Tapene av menneskeliv var enorme, også sammenlignet med  2. verdenskrig og borgerkriger som under  Stalin eller Mao. 
Hun viste også til Røde Kors sin virksomhet. Under 1. verdenskrig distribuerte de nesten 2 mill pakker til soldatene og ga pengegaver til trengende.
 
Foredrag:
HR Manager Mari Rosenvinge Nygaard fra Røde Kors var invitert til å  foredra om 
«Røde Kors – organisasjonen, prinsipper og aktivitetene lokalt og internasjonalt»
 
1863: Røde Kors internasjonalt ble startet v/ Henry Dunant (pluss noen flere)
1865: Norges Røde Kors ble etablert.
Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder. Organisasjonen hjelper over hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge.
 
Mari holdt et meget interessant foredrag. Røde Kors er et sterkt merkenavn. Vi har alle et forhold til organisasjonen, og tror å vite mye om den - men kanskje gjør vi ikke det? I hvert fall presenterte Mari mye informasjon som for mange var ny.
Lærerikt. Nå vet vi mye mer. Røde Kors er involvert i utrolig mange meget positive oppgaver som de 40 000 frivillige jobber med. 
Dersom du ikke var til stede, eller du ønsker å vite mere, er følgende lenke vel verd å kikke nærmere på:
                                                 

 
Takk til Mari!
 
 Møter neste uke:
- Gjersjøen         mandag             Algerie: Det glemte folket i ørkenen
- Oppegård        Tirsdag               Stopp Støyen! Om Beredsskapssenteret            
- Kolbotn            Onsdag               Komitemøter

Onsdag 31.oktober
Denne kvelden møtte 20(47%) av klubbens medlemmer.
Presidenten informerte om et seminar i medlemsutvikling 15. og 21. november. E-post om dette blir sendt til medlemmene.

Kveldens foredragsholder var Stian Kavli som er flygeleder, vaktleder og instruktør ved Oslo Lufthavn Gardemoen.
Stian var opprinnelig tømrer, men deltok på en jobbmesse hvor han ble orientert om flygelederyrket og valgte å søke på denne utdanningen. Han ble akseptert og gjennomførte sin flygelederutdanning.

Han er nå ansatt hos Avinor Flysikring. Opplæring tok 2 år,  og ble fulgt av plikttjeneste i 3 år. Deretter fulgte praktisk trening til du er «god nok» - ca 1 år.
Stian ga oss en interssant innføring i flygelederjobben. Målet er sikker, effektiv og velordnet avvikling av flytrafikken fra det 91 meter høye tårnet på Gardemoen flyplass. Oslo lufthavn har ca. 800 «flybevegelser» pr. dag, og årlig 28 mill passasjerer.
Han beskrev arbeidet som krevende med store krav til kontinuerlig oppmerksomhet og presisjon, og derfor behov for regelmessige pauser. Hvis man har en dårlig dag er det bedre å være hjemme enn å dra på jobb.

De som ikke var tilstede gikk glipp av et meget interessant og flott gjennomført foredrag.

Møter neste uke

Gjersjøen           Mandag             1830     ORGANISERING AV KOMMUNALE INNKJØP VED KOMMUNESAMMENSLÅING.

Oppegård          Tirsdag                             Komitemøter

Kolbotn              Onsdag               1900     Røde Kors: HR direktør Mari Rosenvinge Nygaard kommer og forteller om Røde Kors sin
                                                                       virksomhet.


Onsdag 24. oktober
På kveldens møte deltok 26 (62%) av medlemmene.
Eivind hadde kveldens 3min,, og snakket om CICO rollen , om bruken av Facebook og klubbens hjemmesider. Harald O. håndterer hjemmesidene og Evind Facebooksidene. Vi har etablert en lukket Facbebookgruppe for intern klubbinformasjon, bare åpen for klubbens medlemmer. Eivind ønsket at alle melder seg seg inn i denne gruppen. En slik gruppe er et flott forum for klubbintern info og diskusjon.
Hjemmesidene brukes også som arkiv for klubbsaker, komiteer, program og møtereferater.
Vi må alle bli flinkere til å bruke disse sidene.

Kveldens foredragsholder var Sven Arild Uvåg, Fylkesleder i Østfold Bondelag. Temaet var: 100 Års tørkesommer, betydning for bonden og samfunnet. 

Svend Arild fortalte først om Norges Bondelag (www.bondelaget.no ) og om landbrukets politiske rolle. Vi har 3% dyrket mark i Norge og samtidig skal vi være selvforsynt med gode råvarer (grunnideen). Det skal produseres trygg, god, mat. Ergo må vi føre en nasjonal landbrukspolitikk med inntekt fra marked og fra tilskuddsordninger.
Landbruket har 90 000 sysselsatte i 42 000 foretak, får 15 mrd kroner i offentlig støtte og produserer varer og tjenester for 153 mrd kroner.

Høsten 2017 – veldig våt! Store avlinger med forringet kvalitet.
Våren 2018 – mye flom pga snørik viner.
Sommer 2018 – tørt – åkrene spirte ikke.
Konsekvens: Vi mangler råvarer og  må importere ca. 50% for å dekke behovet.
Eeffekten av manglende produksjon i 2018 vil vi merke fram til ca, St. Hans 2019. Vi satser på godt produksjonsår i 2019 med god vår med  passe blanding sol, regn, varme.


Onsdag 17.10.18
Denne kvelden deltok 17 (33%) av klubbens medlemmer.
Fotokonkurransen.
Kr. 5 000 gikk til Ingieråsen skole. Ingen avis tilstede til tross for invitasjon. Solveig og Sigurd R tilstede fra klubben. Bildene henger i foajeen, Kolben. Se FOTOGRAFIER FRA MEDLEMMENES AKTIVITETER.

Jon Orten hadde 3min:

Vi har fått livet i gave. Det er godt å gi noe tilbake. Vi kan være noe for andre. Rotary bygger på dette. For en uke siden var Jon i Hvaler Rotary og da tilstede på dugnad i sansehagen på sykehjemmet. I vår klubb støtter vi sansehagen på Høyås, som er et felles prosjekt mellom våre tre klubber. Ideen kom fra Bjørn Lunde, og sansehagen ble åpnet av ordfører Melgaard 8. juni 2005. Vedlikeholdskostnadene dekkes av bokmessemidler. Sansehagen er et flott tilbud til beboerne. Vedlikehold av sansehagen er givende, og et flott eksempel på noe konkret vi alle kan si at vi bidrar til. Dugnadsledere er Rein og Bjørn J.

Hva med andre tiltak for våre medmennesker? Hva med mennesker vi skulle ha tatt kontakt med? Er vi flink nok til å besøke, ringe til, eller på andre måter ta kontakt med dem som trenger det? Dette ble stående til ettertanke.


Kveldens foredragsholder var Lena Mjerskaug som har vært Rotarianer sinden 1997. Hun var DG i 2010-11, nå er hunRC (Rotary Coordinator).
Lena presenterte en del fakt omkring Rotary: Ca. 36000 klubber på verdensbasis. Antall medlemmer er ca. 1,2 mill. Antall medlemmer går litt ned  de siste årene, mens antall klubber øker. Norge har verdens 3. største  medlemstetthet. 
Det er to nivåer i Rotary: RI og klubbene.  Ingen nivåer i mellom, men klubbben er fordelt inn i geografiske soner og seksjoner. Guvernøren er RI's representant i ett geografisk område. Oppgaven til RI er å passe på at klubbene holder seg til Rotarys lover og regler. Vi er i sone 16 og samarbeider med sone 15. Fra 1. juli 2019 vil vi være sone 18. Nye regler introduseres men ingen merkbar forskjell for oss. En sone har ca. 30 000 medlemmer. Meget tallmessig styrt 2 og 2 soner samarbeider.

Minnet oss om Convention 1-5. juni 2019 (informasjon lagt ut på facebook). Meld deg på dette -  en meget givende og fin måte å forstå Rotary i en større sammenheng. 

Onsdag 10.10.18

Kveldens møte samlet 30 medlemmer (70% fremmøte).

Solveig hadde 3min. og snakket om «Hvorfor ønsket jeg å være en del av Rotary – hvorfor er jeg fortsatt er i Rotary».
Hun sa ja til Rotary for å ha et yrkesbasert fellesskap. Viktig for henne da hun etablerte seg på Kolbotn i 2010.
Hun begynte i klubben i 2012 og var motivert av tverrfaglig kontakt for å få et faglig løft.

Viktig 1:  Vi må ta inn over oss at vi er en gjeng med mye samlet kunnskap. Vi bør øke bruken av denne kunnskapsbanken, både ved deling i klubben og utad.

Viktig 2:  Medlemsutvikling: Spørre seg, hva kan jeg bidra med? Hvordan kan jeg bruke min kompetanse og erfaring for å styrke medlemsverdien?
Mitt bidrag burde være mye mer enn penger til gode lokale og globale prosjekter.

Kveldens fordrag, "Fra inspirasjon til besluttsomhet"  ble holdt av vårt tidligere medlem, Trond Solvang. Han sluttet i klubben i 2009. Han er teolog. Han holdt et inspirerende foredrag og har hatt – og har – en spennende yrkeshistorie, og er etter hva referenten forstår mannen bak Røde Kors pantelotteri. Han er styreleder i stiftelsen Krokeide som er en skole i Bergen for såkalte «drop outs». Målet er å hjelpe til ungdommer til å få seg utdannelse og jobb. Han er også primus motor for å etablere samme type skole i Feiring klinikkens tidligere lokaler.
Viktig for Trond: Vi må tro på noe, brenne for noe, ville noe og ha et mål. Vi må bry oss om andre.
                                Omsette inspirasjon til aktiv handling = besluttsomhet. Viktig å beslutte, da skjer det noe. 

Onsdag 3.10.18

På møtet deltok 17 (41%) av klubbens medlemmer.
Møtets 3min ble hold av Petra som pratet om alle matvaredagene vi har , for  eksempel: verdens skolemelk dag, lutefiskens startdag, kanelbollens dag osv. Siste PR-fremstøt var fårikålens dag. Vi oppfordres til å spise mer lam, men det er et dårlig miljøtiltak  siden lam og storfe er klimagassverstingene i Norge (etter CO2) – de slipper ut store mengder metangass. 

Det hender man kjøper lam som smaker som gris! Det skyldes at de spiser masse kraftfor for at vekten skal øke, så kjøp lam som er slaktet rett etter beite!

Kveldens foredrag ble hold av Philip Rabe og Emmy Rølvåg Riktor

Philip 16 år var deltaker på camp (for 3dje gang):
Philip holdt et flott foredrag. Han hadde en presentasjon med masse bilder støttet opp av historien rundt hvert bilde  -  det var fascinerende.
Campen var i Mexico. Han bodde hos en familie som hadde egen restaurant ogble meget godt tatt i mot og ivaretatt under hele oppholdet. Stedet var i, eller ved, Cancun i Mexico. Det var mange aktiviteter og  han ble introdusert til kultur, tradisjon, historie og sportslige aktiviteter.
Ikke noe negativt sagt. Philip oppfordret alle som var tilstede om å informere sine barn eller barnebarn om muligheten til å reise på camp. Man bør søke tidlig for å komme i en posisjon hvor man kan velge for det er stor konkurranse om plassene. Kostnadene kan variere fra camp til camp. Avhenger av hva som er på agendaen.
Bjørn Rosseland er kontaktperson hos oss om dette.

 Emmy Rølvaag Riktor, utvekslingselev 2017/18 i Canada

Emmy takket for støtten. Hun har hatt et supert år og bodde i en by som heter Brighton (2 timer utenfor Toronto).  Her var det rene bondelandet - men hadde det veldig fint. Skaffet seg mange venner allerede i løpet av første uken. Hun hadde 3 vertsfamilier  hvorav 2 var veldig bra. Den 3dje var ikke en hyggelig opplevelse men det ordnet seg på en fin måte. Hun holdt en flott presentasjon som fortalte mye fra hennes år, og presenterte familiene og vennene i Brighton. Hun fortalte også litt fra skolen og aktivitetene hun deltok i. Meget aktiv.  Hun holder fortsatt kontakt med mange. Meget hyggelig å høre at hun har hatt det så bra!  


Referat fra KRK årsmøte onsdag 26. september 2018

Antall tilstede: 24/58 (54%)

Sigurd ønsket velkommen, tente lys: «Be the inspiration»

Rein opplyste at det ble avsatt kr. 50.000 til vedlikehold av Sansehagen i 2015. Av denne summen gjenstår pr. 1. Juli tilnærmet kr 35.000. Erfaringsmessig påløper det ca. kr 5.000 - 6.000 årlig. Dugnad 8/10 kl. 10 på sansehagen, Høyås. Påmelding til Rein eller Bjørn Johansen.

3 minutter ved Jan-Ulf: Han hadde med seg Norsk Rotary matrikkel fra 1982-83, den han fikk da han ble tatt opp som medlem. Der ser han at fortsatt er Tore O, Bjørn J, Odd E og Knut Olav fortsatt er medlemmer. Leif Stormorken og Jan-Ulf startet i 1983. Det er lang fartstid for disse i Rotary klubben.

Årsmøtet:
Ingen kommentarer til innkallingen eller agendaen. Hilde ble valgt til å registrere fremmøte og til å være referent. Solveig Brorson Olsen og Sigurd Aune ble valgt til å signere årsrapporten (Protokoll)

Klas Bergersen, President i 2017-18 gikk gjennom rapporten. Selve rapporten var oversendt før Generalforsamlingen/Årsmøtet i tråd med regelverk. En kommentar fra salen: Fint om vi kan registrere i regnskapet den årlige støtten til kirken/ OPUS som et prosjekt og synliggjøre den økonomiske støtten medlemmene gir. Dette ble vedtatt og tas med i regnskapet 2018-19. Gjennomgang regnskap v/Kasserer Anders Berge Fra null resultat til overskudd kr. 24 000. Det er uendret kontingent på kr. 2400,-. Budsjettert 2 til Ryla og en økning i leie av lokale er tatt med. Forslag om kjøp av PC (kr. 5000). Vi ser om vi skal dele med Gjersjøen. Det er satt av kr. 10 000 til fremtidig utvekslingsstudent.

Kommentar fra salen: Hvorfor reduksjon i støtten til RF? Mulig årsak: endringen i kontingent fra 2000 til 2400? Bør vi redusere kontingenten? Vi fikk overskudd takket være at vi økte kontingenten. Forslag om at styret vurderer om del av overskudd kan gå til RF. Behandles i styret.

Budsjettet ble godkjent

Valg, nominasjonskomiteen  forslag for neste periode:

a. President, Inger-Lise Toft

b. Visepresident, Sigurd Røisland

c. President Elect, Stein Erik Narvesen

d. Sekretær, Henriette B. Christiansen

e. Kasserer, Anders Berger

f. Styremedlem, Mona Wiger

Andre saker Utvekslingsstudent: Enighet om å støtte forslag til Oppegård og Gjersjøen Rotary klubb om å ta imot utvekslingsstudent 2019-2020.

Skype-overføring av klubbmøter: Enighet om at styret behandler denne muligheten.

Tiltak for å bedre fremmøtet - oppfølging fra Medlemskapskomiteen ved stort fravær. Sekretæren sender til komiteleder to ggr i halvåret oversikt over fremmøte og følger opp hvor aktuelt. Oppfølging via faddere. Styret går gjennom og eventuelt oppdaterer retningslinjene for fadderordningen og legger den ut på klubbens side. Informerer klubbmedlemmene når klart.

Facebook åpen eller lukket: Medlemmene synes det er fint med en åpen og en lukket facebook slik som Oppegård har. Presidenten følger opp videre.

Fra komiteleder Omdømme, Harald Neegaard: Følgende innspill fra Omdømmekomiteen ble referert for årsmøtet og ble kommentert. De vil bli tatt med til viderebehandling i styret.

• Vi trenger nye medlemmer, men det stadige maset om nye medlemmer bør dempes

• Vi bør diskutere om vi fortsatt skal ha hagemøter eller om vi bør ha et færre antall enn det vi har i dag

• Fremmøte-prosenten er lav, er det behov for å ta en ny runde på hvorfor medlemmene ikke kommer på møter/samlinger?

• Hvordan kan vi bli bedre kjent samt løse opp på grupperinger. Bordplan ved sosiale samlinger bør benyttes. Ved samlinger kan vi også bli mer bevist på introduksjon rundt bord man sitter ved.

Harald O: KRK Webside: Referater fra møtene legges under Nyheter. Gamle referater kan dessverre ha e blitt borte pga datafeil.

Sigurd: Grasrota: Dere som spiller Lotto, registrer dere. Det er nå mulig. Spleis prosjektet lever videre: Prosjektet kan være Høyås Sansehagen eller Bua (lokalt). Hvis Bua må Fremtiden i våre hender involveres. Det må avklares. Sigurd sørger for sakens videre fremdrift.

Program Q4 klar. Det lages papirvariant.
Onsdag 19. september
Denne gangen møtt 25 personer (59% fremmøte).
Stein Erik rapporterte fra lørdagnes auksjon. Samarbeidet Rotaryklubbene i mellom hadde fungert bra, og 20 personer fra de tre klubben deltok. Det paralelle Bondens marked synes ikke å ha gitt den forventede drahjelp hva angår publikumsfremmøte. Likevel ble resultatet ca kr. 20.000 som skal anvendes til øyeoperasjoner i Burkina Faso. 

Harald Neegaard hold kveldens 3min der han referte fra hans deltakelse i en internasjonal samling i Italia med 18 persomer fra 10 forskjellige land. Kona til en hollands deltaker brakk hoften, og Harald beskrev levende de problemstillingene som oppstod i forbindelse med sykehusbehandlingen - som endte godt.  Konklusjon: Ta alltid kontkat med ditt forsikringsselskap før beslutningen om behandling på lokalt sykehus eller hjemsendelse blir tatt.
 
Deretter introduserte presidenten Rune Magnussen, DG for Rotaryåret 2018-2019. 

Rune er medlem av Nannestad RK, hans kone heter  Grethe, de har ingen barn og er glade i å reise. Nå er de enige om å ha fokus på Rotary. Glad i fyrstekake.

Rune synes at våre prosjekter er omfattende og at medlemmene må ha lagt ned mange arbeidstimer i prosjektarbidene. Han anbefalte av vi registrerte uforbrukt arbeidstid på medlemsnett for å synliggjøre denne innsatsen. Vi bør sende melding om anvendt arbeidtid til sekretæren som så registrer dette  på medlemsnettet.

Rune anbefalte tildeleing av PHF  til en person som har utført en flott innsats i tråd med Rotarys verdier. og gjerne få pressedekning
 for dette.

Hva angår medlemsrekruttering viste Rune til Sarpsborg RK som fikk 9 nye medlemmer i fjor. Et medlem fra denne klubben kan inviteres for å berette om prosessen.

 Når «ikke-medlemmer» på forespørsel om å bli med på et Rotarymøte og bli kjent med klubben svarer med har ikke tid» foreslo Rune som svar at «da bør du likevel bli med meg og møte 25 andre som har tatt seg tid.»  

Rune påpekte viktigheten av RF for Rotaryklubbenes prosjekter. At det i dag  bare 14 -15 poliotilfeller skyldes innsatsen til Rotary  i samarbeide med WHO, Røde Kors og Bill Gate. For hver krone vi donerer til RF eller RI går  minst 90% direkte til formålet/prosjektet. Der hvor vi samarbeider med store organisasjoner går 40-50% bort i admin. 

Informasjon fra Hilde/sekretær til medlemmene: Deltakelse på komitemøter registreres på medlemsnettet som fremmøte. Deltakelse i arbeidsmøter registreres i medlemsnett når sekretæren får beskjed. Deltakelse på rakfiskaften, torskaften o.l. registreres i medlemsnett. Deltakelse på møter i andre klubber, registreres på medlemsnettet. Regelen er: Gi beskjed til sekretæren.
Stein Erik fikk en vinflaske av DG som belønning                            
Presidentem  gir DG  en innerammet  Møhlen seddel .
 for  klubbens  auksjonsjobbing                                                               

Noen fotografier fra auksjonsdagen lørdag  22. september.

Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...