web
statistics
NYHETER / MØTEREFERATER FRA ROTARYÅRET 2019-2020
Onsdag 15.1.2020

Denne onsdagskvelden møtte 27 av klubbens medlemmer samt sju gjester, bl. a.  Tor Willy Johansen (ass. guvernør) og Heidi Berger fra Oppegård RK og Johan Østby (sekretær NORFO) Enebakk RK.
Bjørn K.B. informerete om klubbens  "fadderbarn" som nå er blitt 16 år. Bjørn har korrespondert med  "barnet" og spuirt hva han ønsket seg, men dette ble ikke forstått.
Harald N. hadde kveldens 3min. Vi er flere i klubben som har tid til å lese aviser og slik følge med på hva som skjer både lokalt og i den store verden. Uten å bruke slik informasjon går den fort i glemmeboken. Engasjement styrker hukommelsen. Haralds invitasjon til klubbens medlemmer er: Skal vi etablere et forum hvor vi kan diskutere aktuelle emner i form av frokostmøter, lunsjmøter eller i en annen form. Er det noen som er interessert, ber Harald om å bli kontaktet på mail hanee@online.no.

Kveldens foredrag var også ved Harald N.; 40 år i Forsvaret og et (skjevt) blikk på dages Forsvar.

Orienteringen var 3 delt med en vurdering av den globale situasjon og Russland, Harald tjeneste med henvisning til en dypere forståelse for Forsvarets utvikling og påvirkning og  en siste del om dagens situasjon i forsvaret.

De globale sikkerhetspolitiske utfordringer og rivaliseringen mellom stormaktene ble belyst som bakteppe for den nære russiske trussel. Russland søker å sikre sitt våpenarsenal i Nord ved å etabler et bastionsforsvar fordi de føler seg truet. Dette er et forsvar som går så langt syd som til Grønland, Island og UK. Norsk territorium ligger i skyggen av dette konseptet. En konflikt andre steder i verden kan føre til at Russland aktiverer sitt konsept, med de følger det kan få for Norge.  

I del to tok Harald for seg sin tjeneste i Sjøforsvaret som startet i slutten av 50 årene. Gjennom hans forskjellige jobber fikk  han gradvis en dypere innsikt i det overordnede sikkerhetsbilde og Forsvarets rolle og utvikling. 

I yngre år var det tjeneste om bord i fartøyer som var bygget under krigen i England og som ble overtatt av Marinen. Operasjoner i Nord-Norge på kalde vinterdager på åpen bro, lot seg merke. Som første norske stabsoffiser i en Nato-skvadron, Match Maker III hvor Atlanteren ble krysset tre ganger med 60 havneanløp ga god internasjonal erfaring.

Harald traff sin Elbjørg i 1959 og hun styrte barn og hjem på en utmerket måte mens han var borte.  Hun gled godt inn rollen som vertinne og tilrettelegger etter hvert som tjenesten krevde representasjonsoppgaver.

Tiden som den første norske adjutant for den amerikanske Natosjefen for Atlanterhavet, Admiral Charles K. Duncan, US Navy, Norfolk, Virginia, USA fra 1969-1972, ble skjellsettende. Som adjutant, var det å bistå admiralen i hans Nato engasjementer og tilrettelegge alle hans turer til Natomøter i Europa. Det ble over 3 år i alt 23 turer med fly som han som adjutant rekvirerte fra Washington DC. Det var en tjeneste som ga dyp innsikt i Natos utfordringer og muligheter. Det ble et livslangt vennskap med admiralen og hans kone, som nå begge er døde.

I siste del av orienteringen om dagens situasjon i Forsvaret ble det pekt på at 

- Operative enheter i Hæren og Sjøforsvaret er for små
- Reaksjonsevne og utholdenhet tilfredsstiller ikke dagens og fremtidens krav
- Operativ evne i krig er «Mindre god»
- Forsvarsdepartementet klargjør en proposisjon om Forsvaret som legges frem for Stortinget til våren
- Det er et åpent spørsmål om Stortinget er villig til å bevilge nødvendig midler som Forsvarssjefen trenger for å møte utfordringene.

Inger-Lise: var på møte med andre presidenter i Enebakk. Positivt å besøke andre klubber. Ros til Klas og Jan i forhold til Ines guvernør år.

Rein informerte om Slåttekar i Det Norske Teater 15. april. 
        Kr. 505,- betales til Kolbotn Rotary konto: 1614.27.88733 merk teater og navn (billetter og et glass vin)
        Billettbestilling:  rein.grefslie@online.no. 
Neste møter:
Gjersjøen Rotary:  20.1  kl. 19.30 Liv under vann av Bjørn Rosseland
Oppegård Rotary:  21.1  kl. 18.30 Jens Bjørneboe, forfatter av boken hjernen
Kolbotn Rotary:     22.1 kl. 19.00 Synnøve Kongsrud om VikenOnsdag 8.1.2020

Ved dette møtet var 23 av klubbens medlemmer tilstede, samt tre gjester blant dem Jostein Ski fra Oppegård Rotaryklubb.
President Inger-Lise tente lys : Rotary bringer verden sammen.

Kveldens foredragsholder var Eyvind Skeie, teolog, forfatter og komponist. Han har bodd på Kolbotn siden 2011.
Tema: Hva danner vår identitet, og i denne sammenhengen; Hva har det å si for vår identitetsdannelse at vi ikke lengre bor i Oppegård, men i Nordre Follo.

Individet: Viktig i den vestlige verden.  Oftest vernes arten og individet ofres, men ikke i menneskets verden; likehetsprinsippet - alle har samme verdi. Speilings teori; når vi blir speilet øker ens bevissthet. Vi speiler oss i hverandre. A vise ansikt gir en forpliktelse til andre personer.  Hvor mange kan du ha relasjon til? Kan ikke bygge uendelig med relasjoner. 
 Juleevangeliet, skrives inn i manntall – et strategiske grep som bygde opp makteliten og ga skatteinntekter. 
Jean-Jacques Rousseau, filosof fra 1700 tallet mente at makt/personlig integritet ga sosial samfunnskontrakt.
Nyttig å gi makt til de «over», positivt å avgi personlig frihet for å oppnå goder vi ikke kan oppnå alene. 
Det appellerer til oss når noen bor der «Ingen kan tru at nokon kan bu» i vår detaljstyrte og kontrollerte verden.
Tolkning av sammenslåingen av to kommuner; negativt fordi dette er nytt og ukjent. Mere effektivt, men strider mot vårt hjem og nære ting; sted-hjemsted-individ-hvem er JEG?
Vi kommer  i starten til å bruke lokale navn, Greverud eller Kolbotn og ikke Nordre Follo. 
Hvordan styrke identiteten i vår tid? Hva symboliserer et bygg, Moske – kirke – industribygg. Funksjon og estetikk mot hverandre.
Hvordan kan jeg bidra inn i dette nye stedet uten å miste det vi hadde? Bygge opp mennesker og kultur til å trives, ha det godt og trygt. Viktig å høre på innbyggernes følelser, tanker og meninger.


Onsdag 18. 12.2019

Denn onsdagskvelden hadde klubben igjen en vellykket juleavslutning i Sofiemyr kirke. Her deltok 45  av klubbens medlemmer med partnere. Vi hadde vårt tradisjonelle julelotteri som innbrakte kr. 7200, som litt senere på kvelden ble overrakt til ungdomskoret OPUS.
Etter julekake, kaffe og lotteri holdt Einar M-N en stemningsfull avslutning i kirkerommet. Her var også OPUS til stede og bidro med vakre julesanger dyktig ledet av sin insprirerende dirigent. 


Noen glimt fra julemøtet.

Onsdag 11.12.19

Denne kvelden car 20 av klubbens medlemmer til stede.
Kveldens 3min ble holdt av Sigurd R. som fortalte fra sin tur til Cape Town. Han beskrev den som opplevelserik med gondolbane, District six som ble ryddet under apartheid og Kapp de gode håp. Særlig husker  han kvinnen med et barn i ullteppe som ba om penger til mat.

Kveldens foredrag ble gitt av Morten Søberg som var statssekretær for Sigmund Johnsen. Det omhandlet statens reservefond til oljefondet. Han er nå i representantsskapet for Norges Bank og har skrevet boken Ekofisk - Eidsvoll.
Det er 50 år siden Ekofiskfeltet ble funnet. Siden har det blitt sparing av oljerikdom i oljefond. Søberg er fasinert av Alexander Bell som var George Washingtons høyre hånd. Han etablerte sentralbanken og lanserte tidlig tanker om et finansvesen og statsgjeld.
I 1821 var Norge nær ved å ikke kunne betale statsgjelden. I 1904 var stod det 10 millioner kr i Kommunalbanken, i 1905 50 millioner og 40 millioner i 1906. Norge investerte i utenlandske verdipapirer. Ivesteringer i tyske verdiparirer ble verdiløse under 1. verdenskrig. 
Et hovedpoeng i nors politikk har vært måtehold  i forhold til bruk av penger. Tanken om sikring av penger ble grunnlovsfestet i 1911 ved paragraf 110 i Grunnloven.

Søberg mente at nå er tiden of å stramme inn økonomien, siden det nå er gode tider. Oftest er utbytteinntekter fra investeringer mere stabile.  Bør det bli folkeavstemning om andelen av aksjer i Oljefondet?

Inger-Lise: Viktig med innbetaling til Rotary Foundation. Sjekk tidliger e-post fra Anders vedr klubbkontingent og Rotary Foundation.

·       Rein:       Håkon Navestad fra Høyås, veldig glad for TV og nærbutikk. Invitert til frivillighetssamling i nærbutikken                        torsdag19.12 kl. 13-14. Gi beskjed til Rein hvis du kan komme. Han melder på ca 8 stk. Fin artikkel i OI avis                  om nærbutikken og åpningen.

·       Bjørn K B: Marys venner; fikk inn 45 000 i fjor, i år 30 000, håper på mere støtte

·                                      Trenger fortsatt vertsfamilie.

·                                      Polio pins selges hver gang 100,-Onsdag 4.12.19

Kveldens møte samlet 23 av klubbens medlemmer samt en gjest (Tom Westerlin).

Kveldens 3min ved Mariann Nornes omhandlet skam når hun flyr, kaster plast, spiser feil mat, kjører bil m.m., men ikke når hum seiler.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag holdt kveldens foredrag om Nordre Follo kommune og om livet som stortingsrepresentant. Tuva er fra Langhus, Hun er 40 år, har fire barn og har vært ordfører i Ski i to år. Det var ikke med lett hjerte at hun sa ja til plass på Stortinget i 2017. Her sitter hun i helsekomiteen, et arbeid preget av lange innstillinger som skal behandles.
I kommende år øker andelen eldre i befolkningen, samtidig som flere yngre blir uføre og ikke kommer i jobb. Hvordan få disse unge i jobb? Hver sjette elev vil måtte velge helsefag i fremtiden - neppe realistisk. Antall dememente vil trolig dobles, Vi vil ha behov for mere velferdsteknologi.
Er samhandlingsreformen vellykket? Problemer med overføring av pasienter til kommunene som ikke har komptanse til å behandle mange av disse. Fordelen med Nordre Follo er større fagmiljøer som vil ha komptanse til behandling av pasienter som tilbakeføres fra sykehusene. 
Fordelaktig at det blir færre interkommunale selskaper fordi dette gir bedre styring av tjenester tidligere levert at slike selskaper.
Hun påpekte at hun mener at pensjonsforliket var nødvendig, og at det er ingen rett å jobbe etter fylte 70 år og at arbeidslivsorganisasjonene ikke  ønsker at Stortinget skal regulere dette.


Bjørn K. B. jobber med Marys venner og har sendt ut e-post om dette og ber om bidrag fra medlemmene.
Inger-Lise opplyste at klubben fremdeles trenger en vertsfamilie.
Klas informerte om behov for dugnadsinnsats i forbindelse med Ines DG arrangementer. Flere meldte seg. 
Se på vår lukkede Facebookbookgruppe om informasjon om behov for hjelp.


Onsdag 20.11.19

Fremmøtet var på 20 medlemmer. Jan Bjørnstad vikarierte denne gang for President Inger-Lise som var på ferie.
Jan påpekte at det blir behov  for mange frivillige i forbindelse med Ine's DG år.
Harald O. fortalte at prisen på turen til Edinburgh nå er redusert til ca. Kr 8000.  Det er nå 16 påmeldte deltakere.

Kveldens foredrag om velferdsteknologi ble holdt av Leif Alnes.
Rotary er en ressurssterk gruppe som kan påvirke politikere og administrasjonen i kommunen.

Han fortalte at da bestefaren fikk Parkinson og ikke klarte å dra færingen på land, lagde han seg en slede til å dra opp båten. Han ble da fortsatt selvhjulpen.


Leif's kone fikk Alzheimer for 5 år siden, mistet orienteringsevnen, og fikk problemer med tilegnelse av ny kunnskap. Han har kjøpt GPS klokke til henne. Den gjør at de når som helst kan snakke sammen, samtidig som Leif kan se hvor hun er. Er hun stille mer enn 20 min. vil en alarm gå.

Vi bør kunne kjøpe mer selv og ha egne ordninger for minstepensjonister.

Velferdsteknologi styrker pasientens mestring i hverdagen og gir bedre helsetjenester.

Gode hjelpemidler kan gi bedre tjenester til innbyggerne. Det blir ikke kvalitet hvis målet bare er å spare penger.

I dag er det ca 20-30 GPS klokker i Oppegård kommune, mens det er ca 1000 personer  med demens i Nordre Follo. Det foreligger tre gode klokker til ca samme pris;  privat kjøp Kr. 3000-6000 og  Kr.2000-4000 i bruk pr. mnd.

·       Kommunal klokke er gratis for brukeren mht innkjøp,  og koster Kr. 460,- i bruk pr. mnd.


Medisindispensere spytter ut  en remse med ferdige doserte tabletter og varsler om at det er tid for tabletter. Ved manglende respons trekkes tablettstrimmelen tilbake. I Ski er ca 50 slike i bruk. Ski er ledende her.


Fjernovervåkning (natttilsyn uten å vekke pasienten, mulighet for å snakke med pasienten ved behov), blodtrykksmåling, kodelås dør, dørlås åpner, Skype er andre aktuelle teknolgiske hjelpemidler.

Dette gjelder også kolsmåling, lege på video med sykepleier og psykiatrisk behandling via nettet/fjernmøter er også mulig.

Når skal vi ta i bruk velferdsteknologi? Når dette gir trygghet for pasient og pårørende, og samtidig så tidlig at pasienten lærer å bruke utstyret.

Det er også behov for et undervisningsrom som er lett tilgjengelig, for eks. i biblioteket.


Bør Rotary engasjere seg i dette?

 

 

Kommende møter:

Gjersjøen Rotary: 25.11  kl. 19.30  Egoforedrag avSvanhild

Oppegård Rotary: 26.11  kl. 18.30 Ordfører i Nordre Follo er invitert
Kolbotn Rotary:     27.11  kl. 19.00  Ikke møte pga rakfiskaftenen,som ble avlyst


Onsdag 30.10.19

Fremmmøtet denne gangen var på 21 medlemmer, inkludert  et æresmedlem -Kjell R.
Kveldens 3min var ved Hugo som omtalte sin bekymring for økningen i voldstilfeller, kroppsskader og drap som i Oslos gater skjer helt umotivert mot tilfeldige ofre.
Hugo var i Malmø for 20 år siden. Der foregikk det skyting på åpen gate, noe som da var nytt ellers i Sverige og i Danmark og Norge.  Sverige har i dag 630 uoppklarte mord, i  Norge er tilsvarende tallet 19. I Oslo øker gjengkriminaliteten. Det har også blitt mange bilbranner. Politikeren Jan Bøhler tør si hva som skjer.  Vi må erkjenne problemene og handle.

Årets RYLA deltakere, Henrik (barnebarn til Knut Olav Moen) og Vegard (sønn til Hanne B) ga oss interessante, og levende, beskrivelser av sine erfaringer fra RYLA oppholdet 22.-23. mars 2019 på Oscarsborg.
 Begge takket for  gode og lærerike opplevelser.
Henrik, student spes.ped: Flotte omgivelser og fin blanding av deltakere. Han synes kursdeltakerene ble delt inn i litt store grupper (10-15 personer) ,som også burde ha blitt bedre fulgt opp.
Synes filosofiforedraget av Henrik Syse om etikk of teknologiutvikling var interessant.
Erfaring er bra, men viktig å tørre å stille kritiske spørsmål, og å være nysgjerrig og kritisk. Han lærte om LARS: L-lytte, A-avvent, R-respekt, S-snakke. Henrik mente at gjengkriminelle ikke blir LARSet, vi må snakke med disse ikke bare om de.

Vegard, 21 år, studerer HR/personalledelse. Han har to jobber: The Well og i et firma i Oslo, Startup (startet av foredragsholderen Aiman Shaqura).
1. dag: Ble fort kjent, alle hilste på alle, var i gruppe på 10 hvor alle introduserte hverandre. Det var tre foredrag, og ordføreren i Drøbak åpnet seminaret.
2. dag: Fire foredrag. Volvosjef, kvinne og hennes utfordringer som mellomleder i en mannsdominert bedrift. Henrik Syse  snakket om teknologi - Vegard opptatt av hvem jobber i morgen? Er det sunt med alle tekniske duppeditter? Aiman Shaqura; kom til Norge som 18 åring, jobbet seg opp, driver nå Startup og holder foredrag. Han er opptatt av sosiale tilfeller som faller utenfor.


  RYLAdeltakerene Henrik & Vegard. 

Info om guvernøråret vårt

Ine er på mange kurs og møter for kommende distriktsguvernører.

Håndbok blir klar etter USA tur. Godt i rute med budsjett, Per Sverre kasserer. 

 Møte i Moss med Jutta, 100 deltagere fra flere klubber.

Vi er sammen om dette.

Klas informerte om fremgangen, Månedsbrev komite opprettet, matkomite styres av Mona W., men trenger hjelp av flere på møtene fremover. Har hjelp av de andre klubbene til enkelte oppgaver.

Hold av disse datoen: PETS, 7. mars 2020, Guvernør- og president skifte 24.6.2020, Distriktskonferanse Mastemyr Hotell 18.-20. september 2020, tema FRED, noen foredragholdere er klare; Turid Reksten, orlogkaptein/prest. Deltatt på Rotary Peace Fellowship utdannet i Bangkok. Kjell M Bondevik. Anne Cath. De Silva, generalsekretær i FN sambandet (foredrag på Kiel fergen/Distriktskonferansen) Trenger sponsorer og  mange frivillige til å gjennomføre arrangementene.

Inger-Lise; trenger vertsfamilie til australsk gutt i april, mai og juni 2020. Harald O. reserve familie. Inger-Lise rådgiver.  2.11 er det sertifiserings kurs. 

Neste møter:

 

Gjersjøen Rotary: 4.11, kl. 19.30. Med øksane dei haustar inn

Oppegård Rotary: 5.11, kl. 18.30, Ego foredrag Marit Lundanes
Kolbotn Rotary:    6.11 kl. 19.00 Komitemøter

 


Onsdag 23.10.19

Kveldens møte samlet 19 av klubbens medlemmer, inkludert Kjejl R., et av våre æresmedlemmer.
Anders Berger hadde kveldens engasjerte 3min der han omtalte sin virksomhet if Procom Venture i Stavanger. Detter et et såkornfond med midler fra private investorer og innovasjon Norge.  Av ni solgte selskaper er to solgt med gevinst, I sommer solgte fondet et selskap med  over kr 100 millioner i gevinst. Fondet skal avvikles senest i 2021. Anders er daglig leder og skal gjennomføre avviklingen av fondet.
Anders er også finansdirektør i flere mindre selskaper. Wirescan, Rosenholm Campus, er hans viktigste konsulentengasjement.  Han har hatt korte - og lengre engasjement som rådgiver i forbindelse med salg av virksomhter, kapitalinnhentning eller verdivurderinger.
Nå er Anders invitert til å medvirke i oppbyggingen av et nytt konsulentselskap - Fram Advisors. Dette er et team på fire som kan ta større og mere utfordrende oppgaver fordi de også har erfaring med endringsledelse og  besitter tung teknologikompetanse.  

Inger-Lise  ba om  at medlemmer melder seg som vertsfamilie for  en australsk gutt i aprtil, mai og juni 2020, gjerne pensjonister. Inger-Lise blir rådgiver hele året. Det er sertifiseringskurs 2.11.

Harald O.  orienterte om forslag til tur til Edinburgh;
Han har tilbragt flere år i Edinburgh, som er en svært populær turistby.

Turopplegget omfatter fire overnattinger , fra 23. til 27.4.2020. Stipulert kostnad er  ca kr. 9000,- + flyreise ca 2500,-. Direkte fly fra Gardermoen med Norwegian.
Sjekker opp overnatting i utkant av byen og i sentrum, dyrere i sentrum.
Vi stemte for 2 dager med utflukter og en fridag hvor vi kan gjøre hva vi vil.

Utflukt 1; Stirling Castle & Loch Lomond.
Utflukt 2; Rosslyn Chapel & Melrose Abby med besøk på Glenkinchie whisky destilleri på hjemveien.

Edinburgh sentrum har mange attraktive severdigheter. Flott hovedgate med shopping, spisesteder, puber og smale middelalder smug med mye historie.
Vi ble enige om å  be resiebyrået skaffe et tilbud med hotell som ligger helt i sentrum  for å se hva dette vil bety av ekstra kostnad. Harald O. sjekker opp med reisebyrået og kommer tilbake med mer info.
 Vi ble enige om angitte reisedatoer, og bekreftet interessen for et hotell i sentrum selv om det blir noe dyrere.


Onsdag 16.10.19
Onsdagkvelden ble benyttet til nok et vellykket Pot Luck arrangement. Det  ble en hyggelig kveld med utemerket sosialt samvær. og med masse god mat. Spør gjerne folk i din omgangskrets.


 

Ondag 9.10.19

Denne onsdagskvelden var vi på besøk i Vigelandsmuset i Oslo. for de av medlemmene som deltak ble dette  et spennede og interessant besøk.
 I forkant av museumsbesøket hadde vi middag sammen på en restaurant i Oslo. De var gledelig at de fleste som var med på museumsbesøket også deltok på middagen. 
To bilder fra besøket:


Onsdag 25.9.19
Dette møtet var også klubbens årsmøte, 20 av klubbens medlemmer var til stede.
President Inger-Lise kommenterte årsrapporten:

Denne rapporterte om nedgang i antall medlemmer og lavt fremmøte til møtene. Helge Castberg ble æresmedlem, men har flyttet til Sandefjord. Bjørn O. Rosseland fikk Paul Harris.

Kasserer Anders kommenterte regnskapene: Inntekter falt mye pga færre medlemmer, men samtidig ble det brukt mindre mindre til TRI og til utveksling. Høyås nærbutikk har en kostnad kr. 5000.-, og det ble kjøpt ny PC til klubben. Budsjettet går i balanse med solid egenkapital.

Diskusjon rundt økning av kontingenten. Hva er kontingenten i de andre klubbene, og hva skal vi bruke pengene til?  Bør vi velge ett prosjekt som får penger? Klubben har noen faste prosjekter via Mary's venner i Sri Lanka.
Hvordan disponere egenkapitalen og skal vi ha penger på bok? Kan være behov for penger når Ine blir distriktsguvernør, selv om klubben ønsker å tjene penger på dette?

Vi har hatt et fellesprosjekt i Burkina Faso. Oppegård RK gir penger fra konserten sin til dette prosjektet. Auksjonspengene gikk  også

 til Burkina Faso; kr. 19 350 på auksjonsdagen og kr. 16 300 på lodd/salg, totalt kr. 35 650.

Vårt trykkede program er tatt ut av budsjettet for å spare penger. Klas foreslo  å trykke opp en årlig informasjonebrosjyre  fordi en slik vil være nyttig for potensielle nye medlemmer.

Bjørn & Rein har hatt dugnad i sansehagen på Høyås. Stein Erik rapporterte at nærbutikken på Høyås skal åpnes 8.11. kl 10 - alle er velkomne. Nærbutikken fikk rammer fra Kolbotngardens loppemarked mens Høyas skaffet en glassmonter.


Fra årsmøtet, president Inger-Lise orienterer.


ONSDAG 18.9.19

Tilstede: 19 medlemmer og 2 gjester + nytt medlem Lars Erik Kristiansen. Han er fra Nordstrand Rotary klubb og distriktssekretær i 2310 og arbeider i IT bransjen. FN veteran, involvert i Jan Baalsrud prosjektet som samlet inn kr. 232 000. 

                            Lars Erik ønskes velkommen som medlem i klubben.


3 min: Jan Bjørnstad; ansvar for Distriktskonferansen 18.-19.9.2020 på Mastemyr hotell sammen med Klas. Ønsker 150-200 deltager. Mål å tjene penger. Tema; fred og konfliktløsing. Store navn på blokka. Trenger hjelp av de andre klubbene. Alle medlemmer kan delta.

 

 

Foredrag Leif Aarebrot, revisor, kom til Oppegård som nygift i 1965

 

Politiske refleksjoner etter valget;

Store endringer i tiden, små partier frem og de to store tilbake, både lokalt og på landsbasis. Flere småpartier ønsker å samarbeide for å få maktposisjoner.

Viste til tall og % vis hvordan partier og mandater ble valgt inn i valgkretsene.

F.eks høy valgdeltakelse i Oppegård, laverer i Ski. SP skårer veldig høyt i Kråkstad og Fremskrittspartiet på Siggerud.

Ap ønsket samtaler etter valget for å få til et samarbeid med Høyre, men medlemsmøte i AP ønsket ikke dette. Høyre og medlemsmøtet i Høyre, var villig til å samarbeide.

Leif håper budsjett forhandlinger vil bygge på samme prinsipp som i Oppegård; inntekt er fast, ikke overby hverandre uten dekning i reelle inntekter, få frie midler å benytte. Planlegge for fremtiden, ikke tenke for kortsiktig. Person kjemi er viktig.

Tiden vil vise om småpartier og AP klarer å finne sammen om en intensjonsavtale.

 

 

Neste møter:

 

Gjersjøen Rotary; møtefri pga intercity møte tir. 24.9

Oppegård Rotary; 24. september kl. 18.30, Intercitymøte for område F, sal 2 Kolben
Kolbotn Rotary: Årsmøte


Onsdag 28. 8. 19

Denne onsdagskvelden arrangerte vi grillkveld på Høyås bo- og rehabiliteringsenter, noe vi også har gjennomført tidligere år. 
Igjen opplevde vi fullsatt sal og munter stemning. Hanne og Sverre, svigerdatter og sønn til Bjørn Kihl Bødtker, satte en ekstra spiss på dagen med sin vakre sang og flotte trompetspill. Ellers ledet Einar Müller-Nilssen som vanlig allsangen og Eivind Wremer akkopagnerte på flygel.
Det er en stor glede for oss alle i klubben å kunne gjennomføre dette hvert år. "Service above self" er en grunnleggende tanke i Rotary.

Image may contain: 1 person, standing, shoes and indoorImage may contain: 2 people, people standing and indoor

Image may contain: 2 people, people smiling, food


Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...