web
statistics
KLUBBEN / KLUBBENS KOMITEER

KOMITÉSAMMENSETNINGEN FOR ROTARYÅRET 2019-2020:

KLUBBUTVIKLING og kameratskap

Klubbmiljø, sosial arrangement, reiser

Bjørn K. Bødtker, leder

Jan Bjørnstad
Henrik Pedersen
Mona R. Mjelde
Ole Jacob Mollatt
Petra R. Nygaard
Inger Lise rødseth
Sigurd Aune


MEDLEMSKAPSUTVIKLING OG Rekruttering

Medlemskap og opplæring
Nye medlemmer og fadderordningen
Leder:
Tage Andersen
Hugo Fjeld
Bjørn Erik Westby
Mona Wiger
Rune Ludvigsen

Arthur Brunvoll


PROGRAM

Møtenes innhold, årshjulet
Avbestille lokaler 3 uker før dato 
Leder: Daadd Gjerde
Sigurd Røisland
Hilde Thømte
Per Sverre Skjelsbæk
Morten Anfinsen
Rein Grefslie
Odd Engebretsen
Eivind Wremer (CICO)


Opplæring, kommunikasjon og Pr

Omdømme
Oppfølging av langtidsplan
 Rotaryskolen
 hjemmesider 

Leder: Harald Neegaard
Harald Osmundsen (web-redaktør)
Anders Berger
Einar Müller-Nilssen

Henriette B. Christiansen
Inger-Lise Toft (pressekontakt)


samfunnsPROSJEKTer og tRF
Internasjonale og lokale prosjekter
 Rotary Foundation
 
PHF-koordinering

Leder: Solveig Brorson Olsen
Stein Erik Narvesen
Jon D. Orten
Unni Lande Walbeck
Jan-Ulf Myhrer
Bjørn E. Johansen
Knut Olav Moen (TRF-koordinator)

UNGDOMSTJENESTEN
Rotaract
 RYLA-YEO - VTT,
 camps og handicamp

Leder: Mariann Nornes
Bjørn Olav Rosseland
Ine Barlie
Einar Aaste Strand
Hanne Bjørnå Berntsen
Per Leif Holme

Navn markert med fargede bokstaver indikerer et styremedlem.


Sosiale medier

Lenke til Lauren's blogg, lukket FB-gruppe
åpen FB-gruppe  og Medlemsnett

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Tage
29. jan. 2020, 19.00 - 20.00

Ansvarlig: Inger-Lise , 3min: Petra R. Nygaard

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...